ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΙΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (+20/7/1947)

,

,

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ

Ιερ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

,

……....” π. Ἀπόστολος Παπαγεωργίου ἦταν παιδὶ ἱερέως. Ἀπὸ μικρὸς ἐδιάβαζε θρησκευτικὰ βιβλία. Προετοιμαζόταν νὰ διαδεχθῇ τὸν πατέρα του. Χειροτονήθηκε ἱερεὺς τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1928. Πολὺ λίγα ἦσαν τὰ γράμματά του, μὰ ἡ ἀρετὴ του ἔφθανε τὴν ἁγιότητα. Ἐδιάβαζε ὅμως πολὺ κι ἄφησε καλὴν βιβλιοθήκη. Ἔτσι μποροῦσε νὰ κάμῃ συχνὰ κηρύγματα καὶ νὰ καθοδηγῇ τὸ ποίμνιό του. Τὸν ἐκτιμοῦσαν ὅλοι στὸ χωριὸ Θραψίμι ποὺ ἐφημέρευε καὶ τὸν ἀγαποῦσαν. Ἀκόμα τὸν σέβονταν κι ἄλλα γειτονικὰ χωριὰ τῶν θρυλικῶν Ἀγράφων.

……….Τὸν Ἰούλιο (20/7) τοῦ 1947 τὸν ἔπιασαν οἱ συμμορίτες, γιατὶ δὲν θέλησε νὰ ἐνταχθῇ στὸ ΕΑΜ. Τὸν ἔβγαλαν ἔξω ἀπὸ τὸ χωριό. Ἐκεῖ, διηγεῖται μιὰ γυναῖκα ποὺ παρακολούθησε κρυμμένη τὸ δράμα, ἀφοῦ τὸν ἐβασάνισαν, τὸν ἔκοψαν σὲ κομμάτια. Ἔτσι διακόπηκε μιὰ δράσις ποὺ ὑποσχόταν πολ­λὰ καλὰ ἀποτελέσματα. «Ὑπέμεινεν, ὁ π. Ἀπόστολος, καὶ ἔλαβε παρὰ τοῦ Χριστοῦ τὸ μέγα ἔλεος».

***

Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας :  « λληνικ μερολόγιο »

Πηγή: Το έργο τού Μητροπολίτου Λήμνου Διονυσίου«Εκτελεσθέντες και μαρτυρήσαντες κληρικοί 1942-1949.»

Γι' ατό, τν ερέων πο μαρτύρησαν γι τν κκλησία κα τ θνος τους,  ς εναι  μνήμη αωνί.

Αφήστε μια απάντηση