ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (7-13/8/1944)

,

,

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (7-13/8/1944)

.

……….Ἀπὸ τὶς 7 Αὐγούστου τοῦ 1944, ὁ Γερμανὸς λοχίας τῶν Ες Ες Γιόζεφ Ὄλενχάρουερ, γνωστὸς καὶ ὡς «Σήφης», συνοδευόμενος ἀπὸ ὁμάδα Γερμανῶν καὶ Ἰταλῶν στρατιωτῶν, ἦλθε στ’ Ἀνώγεια γιὰ νὰ συλλάβῃ 96 γυναικόπαιδα, μὲ σκοπὸ τὴν μεταφορὰ τους στὸ Ῥέθυμνο καὶ ἀπὸ ‘κεῖ στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τῆς Γερμανίας.  

Ἐννεαμελὴς ὁμάδα ἀνταρτῶν ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Μανώλη Μανουρᾶ, αἰφνιδίασε τοὺς Γερμανούς, ἀπελευθερώνοντας τὰ γυναικόπαιδα. Τὴν ἐπομένη, 8 Αὐγούστου, Ἀνωγειανοὶ ἀντάρτες μαζὶ μὲ Ῥώσους καταδρομεῖς ὑπὸ τὴν ἀρχηγία τοῦ Βρετανοῦ λοχαγοῦ Στάνλεϋ Μόςς, πραγματοποίησαν δολιοφθορὰ κοντὰ στὸ χωριὸ Δαμάστα.

……….Μετὰ ἀπὸ αὐτό, οἱ Γερμανοὶ ἀποφάσισαν νὰ κτυπήσουν τὰ Ἀνώγεια, θεωρῶντας τα, βάση τῶν ἀνταρτῶν.  Ἡ διαταγὴ τοῦ φρουράρχου Κρήτης Στρατηγοῦ Χάινριχ Μίλλερ, ἦταν ἡ ἑξῆς :

……….«Ἐπειδὴ ἡ πόλις τῶν Ἁνωγείων εἶναι κέντρο τῆς ἀγγλικῆς κατασκοπείας στὴν Κρήτη κι ἐπειδὴ οἱ Ἀνωγειανοὶ ἐξετέλεσαν τὸν φόνο τοῦ λοχία φρουράρχου τοῦ Γενί-Γκαβὲ καὶ τῶν φρουρῶν αὐτοῦ καὶ ἐπειδὴ οἱ Ἀνωγειανοὶ ἐκτέλεσαν τὸ σαμποτὰζ τῆς Δαμάστας, ἐπειδὴ στ’ Ἀνώγεια βρίσκουν ἄσυλο καὶ προστασία οἱ ἀντάρτες τῶν διαφόρων ὁμάδων ἀντιστάσεως καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ τ’ Ἀνώγεια πέρασαν οἱ ἀπαγωγεῖς τοῦ στρατηγοῦ Φὸν Κράϊπε, διατάσσουμε τὴν ἰσοπέδωσή τους καὶ τὴν ἐκτέλεση ὅλων τῶν ἀρρένων Ἀνωγειανῶν ποὺ θὰ βρεθοῦν μέσα στὸ χωριὸ καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὸ σὲ ἀπόσταση ἑνὸς χιλιομέτρου».

……….Τὰ ξημερώματα τῆς 13ης Αὐγούστου, ἑκατοντάδες Γερμανοί, μὲ πυροβολικὸ καὶ ἀεροπορία, ἐπιτέθηκαν ἀπὸ τέσσερα σημεῖα κατὰ τῶν Ἀνωγείων Κρήτης. «Ἐνιακόσιαι σαράντα οἰκίαι μετεβλήθησαν εἰς ἐρείπια, οἱ δὲ νεκροὶ καὶ τραυματίαι ἀνῆλθον εἰς πολλὰς ἑκατοντάδας. Οἱ Γερμανοὶ ἐξετόπισαν ἀκολούθως 2.500 γυναικόπαιδα.» Συνέλαβαν 80 ὑπερήλικες καὶ τοὺς ἔστειλαν στὸ Ἡράκλειο, ἐνῶ ἐκτέλεσαν 9 ἄνδρες. Οἱ ἐναπομείναντες ἄνδρες διέφυγαν στὸν Ψηλορείτη γιὰ νὰ σωθοῦν.

……….Τὴν ἴδια ἡμέρα στὸ Σάρχο μάζεψαν τοὺς ἄνδρες ἀπὸ τὰ σπίτια στὴν ἐκκλησία, ὅπου καὶ διάλεξαν τοὺς εἴκοσι νεώτερους μαζὶ καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Κοινότητας, και, τοὺς ἐκτέλεσαν. Φεύγοντας ἀπ’ τὸ χωριό, πῆραν μαζὶ τους καὶ ἄλλους δεκαπέντε Σαρχιανούς, γιὰ νὰ τοὺς χρησιμοποιήσουν ἀρχικὰ ὡς ὑποζύγια τῶν λεηλασιῶν τους στὴν ἐπιδρομὴ αὐτῶν τῶν ημερών, ἀλλὰ καὶ ὡς ὁμήρους. Στὶς 22 Αὐγούστου τοὺς ἐκτέλεσαν στὴν ἄκρη μιᾶς ἀπότομης μικρῆς ρεματιᾶς.

……….Ἡ γερμανικὴ ἐπιχείρηση ἰσοπέδωσης ἐννέα χωριῶν στὴν κοιλάδα Ἀμαρίου καὶ ἡ ἐκτέλεση 164 κατοίκων τους, ξεκίνησε στὶς 13 Αὐγούστου καὶ κράτησε ἔως τὶς 5 Σεπτεμβρίου.

***

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό:  http://www.e-istoria.com/
Πηγή εικόνων : http://www.anogeia.gr/
Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνων: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση