Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ ΚΑΙ Η ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (22-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1921)

,

.

Η εκκαθαριστική επιχείρηση στο Μπόζ Ντάγ και η απώθηση των τούρκων πέραν του Σαγγαρίου από την Ανεξάρτητη Μεραρχία και το Γ΄ Σώμα Στρατού (22-23 Σεπτεμβρίου 1921).

.

18 Σεπτεμβρίου 1921 -  Η ταυτόχρονη τουρκική επίθεση σε Αφιόν Καραχισάρ και βορείως τού Εσκή Σεχήρ.

……….Εκτός από την περιοχή τού Αφιόν Καραχισάρ, τουρκικές επιθέσεις εκδηλώθηκαν ταυτοχρόνως και στην ορεινή περιοχή τού Μπόζ Ντάγ, βορείως τού Εσκή Σεχήρ, από ισχυρή δύναμη ιππικού. Το 22ο Σύνταγμα Πεζικού τής VII Μεραρχίας στο Μουταλίμπ, έστειλε αναγνωριστικό απόσπασμα 25 χιλιόμετρα Β.Α. τού Εσκή Σεχήρ, το οποίο συγκρούστηκε κοντά στο χωριό Κεϊπλού με υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Μετά την σύμπτυξή του, επέστρεψε στο Μουταλίμπ.

……….Γιά τον έλεγχο τού Μπόζ Ντάγ εγκαταστάθηκε κέντρο αντιστάσεως στο Αταλάν Τεπέ, αποτελούμενο από τάγμα τού 22ου Συντάγματος με πυροβολαρχία, ομοίως δε, και στο ύψωμα 1355, 20 χιλμ. Β.Δ. τού Εσκή Σεχήρ, εγκαταστάθηκε τάγμα σύν ουλαμού πυροβολικού τής Στρατιωτικής Διοικήσεως Εσκή Σεχήρ.

22 – 23 Σεπτεμβρίου 1921 -  Η διαταγή τής Στρατιάς γιά εκκαθάριση τού υψώματος Μπόζ Ντάγ.

……….Η Στρατιά Μικράς Ασίας έχοντας πληροφορίες γιά συγκέντρωση σοβαρών τουρκικών δυνάμεων στο Μπόζ Ντάγ, και θέλοντας να προλάβει ενδεχόμενη επίθεσή τους κατά τού Εσκή Σεχήρ, αποφάσισε την εκτέλεση ευρείας εκκαθαριστικής επιχειρήσεως.  Γι’  αυτό διέταξε το πρωΐ τής 22ας Σεπτεμβρίου την Ανεξάρτητη Μεραρχία, η οποία στάθμευε στην περιοχή Σεϋγκούντ –  Αβγκίν, να ενεργήσει εκκαθαριστικώς στην κατεύθυνση Καρκίλ, στον Σαγγάριο. Την ίδια ημέρα η Ανεξάρτητη Μεραρχία συγκρότησε απόσπασμα από δύο τάγματα με πυροβολαρχία, τα οποία και κατέλαβαν χωρίς εμπόδια τα υψώματα νοτίως τού Κοργκίς Καρά.

……….Ταυτοχρόνως η Στρατιά διέταξε το Γ΄ Σώμα Στρατού, ενεργώντας από Νότο προς Βορρά να υπερβεί το Μπόζ Ντάγ απωθώντας τις τουρκικές δυνάμεις πέραν τού Σαγγαρίου. Γι’  αυτή την επιχείρηση το Γ΄ Σ.Σ. διέθεσε την VII Μεραρχία μείον συντάγματος πεζικού (37ου) και μοίρας ορειβατικού πυροβολικού τα οποία παρέμειναν στο Μουταλίμπ αντικαθιστώντας το 22ο Σ.Π.

……….Η VII Μεραρχία κίνησε με το 22ο Σύνταγμα το απόγευμα τής 22ας Σεπτεμβρίου προς την κορυφογραμμή τού Μπόζ Ντάγ μέσω τού υψώματος 1355.  Το 23ο τής Σύνταγμα κινήθηκε προς τα ανατολικά τής πρώτης φάλαγγας. Κατά την κίνησή τους ήλθαν σε επαφή μόνο με τμήματα τής 1ης τουρκικής Μεραρχίας Ιππικού, τα οποία και απώθησαν με ευκολία, καταλαμβάνοντας την επομένη 23 Σεπτεμβρίου την κορυφογραμμή Αταλάν – Καζάν Καγιά. Εκεί συνέχισαν την καταδίωξη με αποσπάσματα, τα οποία ολοκληρώνοντας την εκκαθάριση πέραν τού Σαγγαρίου, επέστρεψαν το απόγευμα στις μονάδες τους.

24 Σεπτεμβρίου 1921 -  Ολοκλήρωση τής επιχειρήσεως.

……….Μετά την ολοκλήρωση τής επιχειρήσεως εκκαθαρίσεως τού Μπόζ Ντάγ κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν σοβαρές τουρκικές δυνάμεις, η Στρατιά εξέδωσε διαταγή στις 24 Σεπτεμβρίου με την οποία η ΧΙ Μεραρχία και η Ανεξάρτητη Μεραρχία θα υπάγονταν υπό την διοίκηση τού Γ΄ Σώματος Στρατού.

……….Η ΙΧ Μεραρχία ξεκίνησε στις 24 Σεπτεμβρίου από το Σεϊντή Γαζή όπου είχε συγκεντρωθεί προς Μπορντί, επανελθούσα στο οικείο της Β΄ Σώμα Στρατού. Επειδή όμως έληξε και η μάχη στο Αφιόν Καραχισάρ, διατάχθηκε να παραμείνει στην περιοχή Ακ Ιν.

……….Το Γ΄ Σώμα Στρατού κατείχε πλέον ολόκληρη την γραμμή ανατολικώς τού Εσκή Σεχήρ, από το Μπόζ Ντάγ έως το Τζεβισλί.

***
Σύνταξη κειμένου και επιμέλεια :  Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο
Πηγή: ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1919-1922 – Γ.Ε.Σ.
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»

Αφήστε μια απάντηση