ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ – ΚΟΥΜΑΝΟΙ

,

,

Κουμάνοι

,

……….Οι Κουμάνοι (ἤ Κομάνοι ἤ Κόμανοι) ήταν νομαδικός λαός, φυλετικά συγγενής των Πετσενέγων, των Ούζων και άλλων τουρκόφωνων (τουρανικών) λαών. Αρχική τους κοιτίδα ήταν τα Αλτάϊα όρη τής Κεντρικής Ασίας.

……….Κατά την περίοδο τής ακμής τους (μέσα 11ου – μέσα 13ου αι.), ήταν στην πλειονότητά τους εγκατεστημένοι κατά μήκος των νοτίων ρωσικών στεπών. Περί τα μέσα τού 11ου αι., μεγάλες μάζες Κουμάνων επεκτάθηκαν δυτικότερα και κάποια τμήματά τους έφθασαν ως την περιοχή βορείως τού Ευξείνου Πόντου. Από εκεί προωθήθηκαν ανάμεσα στους ποταμούς Κάτω Δούναβη και Δον (Τάναϊ).

……….Γιά πρώτη φορά οι Κουμάνοι πέρασαν τον Δούναβη το 1064-1065, καταδιώκοντας μεγάλα πλήθη Ούζων. Το μεγαλύτερο τμήμα των δυτικών Κουμάνων παρέμεινε στην νότια Ρωσία. Κατά το διάστημα 1065-1090 δρούσαν ενωμένοι με τους Πετσενέγους, ενώ ορισμένες φορές το Βυζάντιο τους χρησιμοποίησε εναντίον των Πετσενέγων ως μισθοφόρους, όπως το 1091. Τμήματά τους εγκαταστάθηκαν στις περιοχές των Μογλενών τής Μακεδονίας και παρέμειναν εκεί με τις οικογένειές τους ως καλλιεργητές γης μέχρι τα τέλη τού 12ου αι.

……….Πάντως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία γνώριζε πως η σχέση της μαζί τους ήταν ρευστή και ιδιαιτέρως επισφαλής. Μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να μεταβληθούν – αναλόγως των περιστάσεων – από σύμμαχοι σε εχθροί.

……….Αυτό συνέβη τρία χρόνια αργότερα, το 1094-1095, όταν μεγάλες ομάδες Κουμάνων των Μογλενών υποκινήθηκαν σε στάση από κάποιον ο οποίος παρουσιαζόταν ως ο νεώτερος γιός τού Ρωμανού Δ΄ Διογένη.Ο Αλέξιος Α΄ κατόρθωσε να συντρίψει την στάση τους σε φονική μάχη ανάμεσα στην Αγχίαλο και την Αδριανούπολη.

Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο:  www.e-istoria.com/                                                                                                       

Αφήστε μια απάντηση