3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1944 – Η ΣΦΑΓΗ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ…

,

,

Ἡ σφαγὴ τῆς οἰκογένειας Χαμόδρακα ἀπὸ τὴν Ο.Π.Λ.Α.

  1. Ἀριστείδης Χαμόδρακας, Ταγματάρχης Πεζικοῦ – πολεμιστὴς στὸ Ἔπος τοῦ ’40-41, ἐτῶν 46. Ἀπήχθη ἀπὸ τὴν 4η κατοχικὴ δύναμη τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στὶς 3-12-1944 στὸ σπίτι τῆς κουνιάδας του (Φιλοπάππου 20-Ἀθῆναι) καὶ ἐσφαγιάσθη τὸ ἴδιο βράδυ στὸν λόφο Φιλοπάππου, ἐν συνεχείᾳ δὲ ἐρρίφθη σὲ παρακείμενο ξεροπήγαδο.
  2. Ἰωάννης Χαμόδρακας τοῦ Ἀριστείδου, φοιτητὴς Νομικῆς, ἐτῶν 22. Ἀπήχθη μαζὺ μὲ τὸν πατέρα του τὴν ἴδια ἡμέρα καὶ ἐσφαγιάσθη μαζὺ του.
  3. Κωνσταντῖνος Χαμόδρακας τοῦ Ἀριστείδου, φοιτητὴς Νομικῆς, ἐτῶν 20. Ἀπήχθη μαζὺ μὲ τὸν πατέρα του καὶ τὸν άδελφὸ του Ίωάννη, καὶ ἐσφαγιάσθη τὴν ἴδια ἡμέρα, στὴν ἴδια περιοχή.
  4. Ὀδυσσέας Χαμόδρακας τοῦ Ἀριστείδου (ἀδελφὸς τῶν ἀνωτέρω), ἀπόφοιτος Βαρβακείου, ἐτῶν 18. Ἀπήχθη στὶς 4 Δεκεμβρίου 1944 κατὰ τὴν μάχη τοῦ Θησείου καὶ ἐξετελέσθη τὸ βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας μὲ τσεκούρι, ἀπὸ τοὺς ἐκτελεστὲς τῆς Ο.Π.Λ.Α. τῆς περιφερείας Πετραλώνων – Σφαγείων. Ἐν συνεχείᾳ ἐρρίφθη στὸ ρέμμα Χαμοστέρνας.

……….Ἀπὸ τὰ τέσσερα συνολικὰ ἀγόρια τῆς οἰκογένειας, ἐπέζησε τῆς ἐγκληματικῆς μανίας τῶν συμμοριτῶν τῆς «ἐθνικῆς ἀντίστασης», μόνο ὁ μικρότερος, ὀνόματι Φάνης, ὁ ὁποῖος στὴν φωτογραφία ποὺ λήφθηκε στὴν Δράμα, κάθεται  στὰ πόδια τοῦ ἀδελφοῦ του Κωνσταντίνου, ἐνῶ ἀριστερὰ βρίσκεται ὁ Ὀδυσσέας καὶ δεξιὰ ὁ Ἰωάννης.

* * *

……….«… Τοὺς διέταζα νὰ γδυθοῦν κι ὕστερα τοὺς ἔβαζα νὰ γονατίζουν στὸ χῶμα καὶ νὰ σκύψουν τὸ κεφάλι πάνω σὲ μεγάλες πέτρες, ποὺ εἶχα ἀραδιάσει ἔξω ἀπὸ τὰ διυλιστήρια τῆς Οὖλεν. Τότε ἔπαιρνα ἕνα τσεκούρι καὶ τοὺς ἔδινα μιὰ τσεκουριά πίσω στὸ κεφάλι καὶ ἄν δὲν τοὺς ἀποτέλειωνα μὲ τὴν πρώτη τοὺς ἔδινα καὶ δεύτερη καὶ τρίτη ὥσπου ‘’νὰ τὰ βροντήξουν’’. Ἄλλα παλληκάρια, ὅπως ὁ Τζογανᾶκος καὶ ὁ Μακαρόνας, τοὺς ἔδιναν μερικὲς μαχαιριὲς στὴν καρδιὰ καὶ κατόπιν ἐρχόταν ἀλλουνοῦ ἡ σειρά. Ὅταν κουραζόμουν, ἔπαιρνε ἄλλος τὴ θέση μου…»

Στέφανος Λιόλιος. Ἀπόσπασμα καταθέσεως ἑνὸς δημίου τοῦ ΕΛΑΣ καὶ τῆς «ἐθνικῆς ἀντίστασης».


  • Πηγὴ κειμένου καὶ εἰκόνας: Ντοκουμέντα 1940-1949 Δεκεμβριανά ’44, Ἐκδόσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Σπουδῆς τῆς Ἱστορίας.
  • Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»