ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ-ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

,

,

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας,

Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας

Εορτή: 18 Ιανουαρίου

.

«Αποσπάσματα»
(Πατρολογία J. P. Migne, τόμος 26ος)

.

……….Απόσπασμα (ό.π., σελίδα 1258): «Βαδίζοντας την απλανή και ζωηφόρο οδό, ας αποβάλουμε τον οφθαλμό που μας σκανδαλίζει, όχι τον αισθητό, αλλά τον νοητό. Εάν, δηλαδή, ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος, που είναι οι οφθαλμοί τής Εκκλησίας, συμπεριφέρονται άσχημα και σκανδαλίζουν τον λαό, πρέπει να αποβληθούν, διότι συμφέρει χωρίς αυτούς να συναθροίζεστε σε ευκτήριο οίκο, παρά μαζί με αυτούς να ριχθείτε, όπως μαζί με τον Άννα και τον Καϊάφα, στην κόλαση. Το ίδιο και το χέρι, ο διάκονος: εάν κάνει κάτι ανάξιο, να απομακρύνεται από το θυσιαστήριο».

……….Απόσπασμα (ό.π., σελίδα 1324): «Ποιός, λοιπόν, θα συνεχίσει να τους θεωρεί Χριστιανούς όταν ούτε λόγος ούτε γράμμα δεν παραμένει σταθερό σε αυτούς, αλλά τα πάντα αλλάζουν κατά καιρούς;».

……….Απόσπασμα (ό.π. σελίδα 1326): «Θα δεις τους ιερείς που φέρνουν άρτους και ποτήρι με οίνο και τα τοποθετούν στην τράπεζα. Ενόσω δεν γίνονται ικεσίες και δεήσεις, απλός είναι ο άρτος και το ποτήρι. Αφότου, όμως, επιτελεσθούν οι μεγάλες και θαυμάσιες ευχές, τότε ο άρτος γίνεται σώμα, και το ποτήρι αίμα τού Κυρίου μας, Σωτήρα Χριστού». Επίσης: «Ας έρθουμε στην τελείωση των μυστηρίων. Αυτός ο άρτος και αυτό το ποτήρι είναι απλά εφόσον ακόμη δεν έχουν γίνει οι ευχές και οι ικεσίες. Αφότου, όμως, αναπεμφθούν οι μεγάλες ευχές και οι άγιες ικεσίες, κατεβαίνει ο Λόγος στον άρτο και στο ποτήρι και αυτά γίνονται δικό του σώμα».

***
Μετάφραση: Αθανάσιος Τσακνάκης, Θεολόγος – Φιλόλογος, 25/11/2017.
***   ***   ***
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

……….Ο Αθανάσιος Τσακνάκης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στα 1971.

……….Είναι πτυχιούχος τής Θεολογικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Απόκρυφη Χριστιανική Γραμματεία, και πτυχιούχος τού τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής τού ιδίου Πανεπιστημίου.

……….Έχει σπουδάσει Παλαιογραφολογία, Πληροφορική και Ξένες Γλώσσες στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Μεγάλη Βρετανία.

……….Διετέλεσε Πρόεδρος τού Οργανισμού Διεθνοποίησης τής Ελληνικής Γλώσσας.

……….Στα 25 χρόνια του τιμήθηκε με το αξίωμα τού Τακτικού Μέλους τής Ελληνικής Ακαδημίας τής Χώρας των Βάσκων.

……….Εδώ και χρόνια ζει μόνιμα στην Ξάνθη και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως καθηγητής ξένων γλωσσών και μεταφραστής.

……….Το συγγραφικό και μεταφραστικό έργο του περιλαμβάνει περίπου 50 βιβλία, ενώ τα μαθήματά του έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες.

***