ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞ ΙΧΘΥΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (+14/2/1554)

,

,

Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυς – 14 Φεβρουαρίου 1554

,

,,,,,,,,,,Ὀρφανὸς μεταναστεύει ἀπὸ τὸ χωριὸ του, Ψάρι Κορινθίας, στὴν Σηλυβρία τῆς Θρᾲκης.

,,,,,,,,,,Μὲ ἀγάπη ὑπηρετεῖ τὸ ἀφεντικὸ του, μὴ λησμονώντας καὶ τὶς χριστιανικὲς του ὑπο­χρεώσεις. Τὰ παιδιὰ ποὺ ἀπέκτησε ἀπὸ τὸν γάμο του, τ’ ἀνατρέφει σύμφωνα μὲ τὶς ἑλληνικὲς παραδόσεις καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἔτσι τὰ ἑτοίμαζε καὶ γι’ αὐτὴ τὴν ζωὴ καὶ γιὰ τὴν ἄλλη. Ἀπὸ τὸν καρπὸ φαινόταν τὸ δέντρο. Ὁ κό­σμος δὲν τὸν εἶχε πλανέσει. Ἀρκούμενος στὸ ταπεινὸ του ἐπάγγελμα, ἦταν πωλητὴς τροφίμων στὸν κεντρικὸ δρόμο τῆς Πόλης, εἶχε καὶ τὴν φροντίδα τῶν φτωχῶν, γνωρίζοντας τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στοὺς ἐλεήμονες, μὴ παύοντας νὰ συχνάζῃ στὶς ἐκκλησίες.

,,,,,,,,,,Ὁ Θεός, ποὺ τὸν ἀγαποῦσε πολύ, γιατὶ κι ὁ Νικόλαος τὸν ἀγαποῦσε, τὸν εἶχε φαίνεται ὁρίσει γιὰ τὰ ὑψηλότερα. Συνάδελφός του, Τοῦρκος, ἐπειδὴ τὸν ἔβλεπε στὴν ἀγορὰ ν’ ἀδειάζῃ γρήγορα τοὺς πάγκους του, τὸν ζήλεψε καὶ τὸν κατήγ­γειλε ὡς ὑβριστὴ τοῦ Μωάμεθ.

,,,,,,,,,,Ὑπομένει καρτερικὰ ὁ γενναῖος γιὰ τὴν πίστη του πολλὰ μαρτύρια καὶ τέλος ἀποκεφαλίζεται (Κωνσταντινούπολη, 1554).

***
Πηγή: Οἱ ἔγγαμοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ἁγιορείτου μοναχοῦ Μωυσέως.
Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο