Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

,

,

Η Ανάσταση τού Σωτήρα Χριστού

μέσα από δύο αποσπάσματα ομιλιών
τού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά,
Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
Α΄

……….«Η Ανάσταση τού Κυρίου είναι ανανέωση τής ανθρώπινης φύσης και αναζωογόνηση και ανάπλαση και προς την αθάνατη ζωή επιστροφή τού πρώτου Αδάμ, ο οποίος καταβροχθίσθηκε από τον θάνατο εξαιτίας τής αμαρτίας του και μέσω τού θανάτου επέστρεψε στην γη, από την οποία είχε πλασθεί» (Ομιλία ιη΄, «Στην Κυριακή των Μυροφόρων»).

Β΄

……….«Μόνον ο Χριστός, αφού ανέστησε τον εαυτό του κατά την τρίτη ημέρα, δεν επέστρεψε πάλι στην γη, αλλά ανέβηκε στον ουρανό καθιστώντας το φύραμά μας (1) ομόθρονο προς τον Πατέρα (2), ως ομόθεο (3). Γι’ αυτό και είναι ο μόνος που έγινε αρχή τής μελλοντικής Ανάστασης των πάντων και ο μόνος που έγινε απαρχή των κεκοιμημένων και πρωτότοκος από τους νεκρούς (4) και πατέρας τού μελλοντικού αιώνα (5). Και καθώς εξαιτίας τού Αδάμ πεθαίνουν όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, έτσι και χάρη στον Χριστό θα ζωοποιηθούν όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, αλλά ο καθένας στην δική του κατηγορία. Απαρχή είναι ο Χριστός, έπειτα οι άνθρωποι τού Χριστού κατά την παρουσία του, έπειτα οι τελευταίοι, όταν καταργήσει κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και θέσει όλους τούς εχθρούς του κάτω από τα πόδια του. Έσχατος εχθρός, που καταργείται, είναι ο θάνατος, κατά την κοινή Ανάσταση, κατά την έσχατη σάλπιγγα (6), επειδή αυτό το φθαρτό στοιχείο πρέπει να περιβληθεί με αφθαρσία και αυτό το θνητό στοιχείο να περιβληθεί με αθανασία» (Ομιλία ιθ΄, «Στο σχετικό με την Σαμαρείτιδα Ευαγγέλιο τού Χριστού»).

  1. : το κράμα από το οποίο είμαστε πλασμένοι.
  2. : αντάξιο τού θρόνου τού Πατέρα.
  3. : αντάξιο τής θεϊκής φύσης.
  4. : ο πρώτος νεκρός που επιστρέφει στην ζωή, που ανασταίνεται.
  5. : τής μελλοντικής ζωής, τής αθανασίας.
  6. : τής «Αποκάλυψης».

.

Αθανάσιος Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

30/03/2018