ΙΕΡΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ – ΙΕΡ.ΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ (+25/6/1944)

,

,

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

Ἱερ. Βαγιάννης Ἐμμανουηλίδης 

 

……….Στήν Συκορράχη, ἕνα χωριὸ τοῦ Νομοῦ Ἔβρου, κοντά στὴν Ἀλεξανδρούπολη πάνω στὴν σιδηροδρομική γραμμή Ἀλεξανδρουπόλεως-Κομοτινῆς, ὑπηρετοῦσε ὁ π. Βαγιάννης.

……….Ἦταν πρόσφυξ ἀπὸ τὴν Γραβούνη Κεσσάνης τῆς Ἀνατολικῆς Θρᾲκης. Γεμάτος ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ πίστη γιὰ τὸν Χριστό, ἔγινε κληρικός καὶ ὑπηρετοῦσε μὲ ἀφοσίωση τὸν Κύριό του.

……….Ἀνεπαίσχυντα τὰ τέλη τῆς ζωῆς του τοῦ ἐπεφύλαξεν ὁ καλός Θεός. Τὸ γεροντικὸ του σῶμα δὲν ἄνθεξε στὰ βασανιστήρια τῶν Βουλγάρων. Εὐθύς παρέδωσε τὸ πνεῦμα του σ’ Ἐκεῖνον ποὺ τοῦ τὸ εἶχε δώσει.


Ἐπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας :  « λληνικ μερολόγιο »

Πηγή: Το έργο τού Μητροπολίτου Λήμνου Διονυσίου«Εκτελεσθέντες και μαρτυρήσαντες κληρικοί 1942-1949.»

Γι' ατό, τν ερέων πο μαρτύρησαν γι τν κκλησία κα τ θνος τους,  ς εναι  μνήμη αωνί.