Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ

.

,

Πώς απελευθερώθηκε η Καστοριά και η Χρούπιστα 

.

……….Τμήμα του συντάγματος του ιππικού που είχε απελευθερώσει τη Φλώρινα, διατάχθηκε να προχωρήσει προς κατάληψιν της Καστοριάς. Το τμήμα είχε είκοσι εφτά ιππείς υπό τις διαταγές των ιπιλάρχων Ιωάννη Άρτη, ελευθερωτή της Φλώρινας, Παναγιώτη Νικολαΐδη και του Καστοριανού μακεδονομάχου ανθυπιλάρχου Φιλόλαου Πηχεώνα.

……….Τις πρωινές ώρες της 10ης Νοεμβρίου το τμήμα αυτό έπιασε τον Απόσκεπο κι ο Άρτης έστειλε μ’ ένα χωρικό μήνυμα στο μητροπολίτη Καστοριάς Ιωακείμ Λεπίδη, για να το επιδώσει στον Τούρκο διοικητή της Καστοριάς Μεχμέτ Πασά. Έλεγε ότι, αν σε μια ώρα από την επίδοση δεν παραδοθεί η πόλη στον ελληνικό στρατό, τότε θα αναγκαστεί να την βομβαρδίσει και θα την καταλάβει δι’ επιθέσεως με το στρατό των 25.000 ανδρών που την πολιορκεί κι ας ήταν αυτοί μόνον 27.( Και εκείνη την εποχή “επιαναν” οι μπλόφες.)

……….Οι Τούρκοι τρομοκρατηθέντες, από τη δυσμενή γι’ αυτούς έκβαση του πολέμου, πριν ακόμη λάβουν το μήνυμα, εγκατέλειψαν την πόλη, μεταβάντες στην Κορυτσά.

……….Έτσι το πρωί της 11ης Νοεμβρίου 1912, ημέρα Κυριακή, του Αγίου Μηνά, η Καστοριά είναι ελεύθερη.Την ίδια μέρα απελευθερώθηκε και η Χρούπιστα (το μετέπειτα  Άργος).”

Ο Χρήστος Τυπάδης γράφει:

……….Τη αυτή, λοιπόν εσπέραν ανεχώρησεν και ο ενταύθα στρατός, μετά των δικαστικών υπαλλήλων και ότε την πρωίαν της Κυριακής εξήλθομεν, μετ΄απορίας μας δεν εβλέπομεν ουδένα στρατιώτην, καθότι δεν είχομεν γνώσιν εν Καστορία λαβόντων χώραν. Τη αυτή, λοιπόν, ημέρα, 11ην δηλ. του μηνός, ημέραν Κυριακήν και ώρα 7ην ήλθεν και ενταύθα κάποιος ανθυπίλαρχος Ζαχαρακόπουλος, συνοδευόμενος υπό πέντε ιππέων. Τη επομένη δε ενώ ανεμένομεν ελληνικόν στρατόν εκ Καστορίας, ήλθον αντάρται Κρητικοί περί τους 200′‘.


  • Πηγή: Τοπική Εφημερίδα “Η ΟΡΕΣΤΙΑΣ”, Ιστορικά στοιχεία από το ημερολόγιο του Χρήστου Τυπάδη, φαρμακοποιού της Χρούπιστας, ο οποίος έζησε τα γεγονότα και τα επιβεβαιώνει ο γιατρός Μιχάλης Τυπάδης στο δικό του ημερολόγιο.

Αφήστε μια απάντηση