ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ (ΙΑΤΡΟΣ)

,

,

Χρυσάφης Αναστάσιος, η ψυχή τού Μακεδονικού Αγώνα τής Ανατολικής Μακεδονίας

.

……….Μία ἀπὸ τὶς μεγάλες μορφὲς τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, ἦταν ὁ Σερραῖος στὴν καταγωγὴ ἰατρός, Ἀναστάσιος Χρυσάφης. Προσέφερε πολλὰ στὸν βωμὸ τῆς πατρίδας. Ἦταν ἡ ψυχὴ τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας. Συνέβαλε στὴν ἀπελευθέρωση τῶν Σερρῶν. Διέθεσε τὰ πάντα. Ἀνάλωσε τὴν σταδιοδρομία του, τὴν ζωὴ του καὶ τὴν περιουσία του.

……….Ὁ Χρυσάφης, γεννήθηκε στὶς Σέρρες ἀπὸ φτωχὴ οἰκογένεια. Ἦταν γιὰ πολλὰ χρόνια διευθυντὴς τοῦ Δημοτικοῦ Νοσοκομείου Σερρῶν. Πολλὰ ἔσοδα ἀπό τὴν δουλειὰ του τὰ διέθετε ἀφειδῶς γιὰ τοὺς φτωχοὺς συμπατριῶτες του καὶ γιὰ τὰ ἐκπαιδευτικὰ καὶ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα τῆς πόλης. Ὡς οἰκογενειακὸς γιατρὸς τῶν πλουσίων τούρκων, ἀποσποῦσε τὴν ἐπιείκειά τους καὶ ἐξασφάλιζε τὴν διακοπὴ τῆς καταδιώξεως Ἑλλήνων. Ὁ λόγος του εἶχε βαρύτητα καὶ ἡ προσωπικότητά του μεγάλη ἐπιρροὴ σὲ ὅλα τὰ ζητήματα τῆς πόλεως τῶν Σερρῶν. Ἦταν ἡ ἐποχή τῆς μεγάλης δράσης τῶν βουλγαροκομιτατζήδων, ποὺ ἤθελαν νὰ ἐκβουλγαρίσουν τοὺς Ἕλληνες τῆς Μακεδονίας.

……….Ἡ κατάσταση ἦταν πολὺ κρίσιμη, ὁ κίνδυνος τοῦ ἀφανισμοῦ τῶν Ἑλλήνων μεγάλος. Ὁ Ἀναστάσιος Χρυσάφης μυήθηκε στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα καὶ προάχθηκε στὸν βαθμὸ τοῦ συνταγματάρχη. Ὁ πρόξενος Σαχτούρης γράφει: «Εἰς τὰς κρύπτας τοῦ προξενείου εὐρίσκετο παρακολουθῶν τὰ γενόμενα ὁ ἡρωικὸς ἰατρὸς Χρυσάφης, ἔχων βαθμὸν συνταγματάρχου τῆς ὀργανώσεως. Ἐθεωρεῖτο ὡς φρούραρχος τρόπον τινὰ τῶν Σερρῶν. Μοῦ εἶπε κατασυγκινημένος: ‘’Αὐτό δὲν μπορεῖ νὰ βαστάξῃ ἐπὶ πολύ, Κύριε Πρόξενε (ἦτο ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποίαν ἀπηγχόνισαν οἱ τοῦρκοι τοὺς ἄνδρες τοῦ Καπετὰν Μητρούση, τὸν Παναγιώτου Νῖκο καὶ τὸν Γιάννη Οὕρδα στὴν πλατεία τῶν Σερρῶν. Εἶχαν συλληφθεί στις 13-14/7/1907). Μᾶς ἐξωθοῦν οἱ τοῦρκοι εἰς ἀνοικτήν ἐπανάστασιν’’».