ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (FALIMENTO COMPLETO…)

,

,

Πς εδαν ο ταλο τν πόλεμο μ τν λλάδα
(falimento completo…)

……….Ὅταν ἡ Ἰταλία ἐπιτέθηκε στὴν πατρίδα μας, εἶχε τὴν βεβαιότητα ὅτι θὰ πραγματοποιοῦσε μία κεραυνοβόλο ἐπιτυχία, ἀνάλογη μὲ αὐτὴν τῶν συμμάχων της Γερμανῶν.

……….Μέσῳ τῆς φασιστικῆς προπαγάνδας εἶχε καλλιεργηθεῖ στοὺς Ἰταλοὺς ἀξιωματικοὺς ποὺ βρίσκονταν στρατοπεδευμένοι στὴν ἀλβανία, ἡ πεποίθηση, ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐὰν προέβαλαν ἀντίσταση, αὐτὴ δὲν θὰ ἦταν σοβαρὴ οὔτε θὰ διαρκοῦσε γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα. Σύμφωνα μὲ τὸν διοικητὴ τῶν ἰταλικῶν ἀεροπορικῶν δυνάμεων στὴν ἀλβανία, στρατηγὸ Ῥάντσα, κατὰ τὴν ἀναχώρηση γιὰ τὸ μέτωπο οἱ Ἰταλοὶ στρατιῶτες ἀποχαιρετοῦσαν ἐνθουσιωδῶς τοὺς φίλους τους, μὲ τὴν φράση: «‘’ριβεντέρτσι’’ (εἰς τὸ ἐπανιδεῖν) μετ π δύο βδομδες».

……….Τὸ δὲ Ἰταλικὸ Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ διὰ τοῦ ἀρχηγοῦ του Γκρατσιάνι καὶ τοῦ ὑπαρχηγοῦ του Ῥοάττα, ἐξήγγειλε στὶς 20 Ὀκτ.1940 ὅτι :«[ ] προέλασις κ τς πείρου πρς τς θήνας κα α πιχειρήσεις το τομέως Κορυτσς, θ δυνηθον ν ρχίσουν νευ τς ναμονς τν φιχθησομένων νισχύσεων».

……….Αὐτὸ ὅμως ποὺ δημιούργησε στοὺς Ἰταλοὺς τὴν ἐντύπωση τῆς ταχείας προελάσεως, στὴν πραγματικότητα ἦταν ἡ βάσει σχεδίου πραγματοποιούμενη σύμπτυξη τῶν ἑλληνικῶν τμημάτων προκαλύψεως.

……….Στὶς 28 Ὀκτωβρίου ὁ ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας, Τσιάνο, σημείωσε στὸ «Ἡμερολόγιο» του, ὅτι: «[ ] Ντοτσε εναι εδιάθετος», ἐνῶ τὴν ἐπόμενη μέρα πρόσθεσε:  «[ ] καιρς εναι σχημος λλ προέλασις συνεχίζεται. Οδες κινεται δι ν βοηθήσ τος λληνας. Τώρα εναι πλς ζήτημα ταχύτητος. Πρέπει ν νεργήσωμεν ταχέως. Τν νύκτα ναχωρ δι τ Τίρανα».

……….Στὰ Τίρανα ὁ Τσιάνο, ὡς ἔφεδρος ἀντισμήναρχος, ἀνέλαβε τὴν διοίκηση ἀεροπορικοῦ σμήνους, ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ὁποίου βομβάρδισε τὴν Θεσσαλονίκη τὴν 1η Νοεμβρίου. .

……….Στὸ ἴδιο ἀλαζονικὸ πνεῦμα συμπορεύονται καὶ τὰ πολεμικὰ ἀνακοινωθέντα τῶν πρώτων ἡμερῶν. Ὁ στρατηγὸς Φραντσέσκο Πρίκολο ἀρχηγὸς τοῦ Ἐπιτελείου Ἀεροπορίας, στὸ βιβλίο του μὲ τίτλο ‘’Ἀβελτηρία κατὰ ἡρωισμοῦ’’, κατέγραψε τὴν συνομιλία μεταξὺ τοῦ Μουσσολίνι μὲ τὸν ὑφυπουργὸ Στρατιωτικῶν στρατηγὸ Σοντοῦ, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Σοντοῦ τὸν διαβεβαίωνε ὅτι σύμφωνα μὲ τὶς προβλέψεις του, ὑπολόγιζε ὅτι ἀπαιτεῖται μία ἑβδομάδα γιὰ νὰ καταλάβῃ ὁ ἰταλικὸς στρατὸς τὰ Ἰωάννινα καὶ 15-20 ἡμέρες τὸ ἀνώτατο ὅριο, τὴν Πρέβεζα. Τόσο ἱκανοποιήθηκε ὁ Μουσσολίνι, ὥστε ἀνέθεσε στὸν στρατηγὸ Πρίκολο νὰ μεταβῇ ἄμεσα στὴν ἀλβανία γιὰ νὰ ἐπιδώσῃ στὸν ἐκεῖ ἀρχιστράτηγο Πράσκα συγχαρητήρια ἐπιστολή του (!..)

Ὁ Πράσκα μὲ ἐπιτελεῖς του πρὶν τὴν ψυχρολουσία.

……….Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συγχαρητήρια, μὲ αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ ὁ Μουσσολίνι ἐνημέρωνε τὸν Πράσκα (στὶς 2 Νοεμβρίου) γιὰ τὴν προσεχὴ ἄφιξη στὴν ἀλβανία τριῶν νέων μεραρχιῶν καὶ τὴν ἄμεση ἐνίσχυσή του μὲ τὴν μεραρχία «Μπάρι», ἡ ὁποία προοριζόταν νὰ ἀποβιβαστῇ στὴν Κέρκυρα, σχέδιο τὸ ὁποῖο ἀναβλήθηκε.

……….Σὲ ἀπάντηση ὁ Πράσκα εἶπε (σύμφωνα μὲ τὰ γραφόμενα τοῦ Πρίκολο). «Δύνασθε ν νακοινώσητε ες τν Ντοτσε τι πρέπει ν εναι ντελς συχος. Μ τς τρες νέας μεραρχίας, κα χωρς ατάς, πολογίζω ν εμαι ντς τριν μερν ες τ ωάννινα κα ντς μις βδομάδος ες τν Πρέβεζαν. Ο λληνες ντιτάσσουν λλιπ ντίστασιν (scarza resistenza) κα τράπησαν ες φυγήν (sonno scappati. [ ] δν φίσταται πλέον κίνδυνος δι τν Κορυτσν. Ο λληνες δν πετέθησαν μέχρις ρας κα δν πρόκειται ν πιτεθον πλέον».

……….Μὲ τὸ βιβλίο του ὁ Πρίκολο ἐξέθετε τὸν Πράσκα παρουσιάζοντάς τον ὡς ἀλαζόνα, τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ δὲν γνώριζε ἐπακριβῶς τὶς κινήσεις τῶν μεγάλων του μονάδων ὅπως τῆς μεραρχίας ‘’Τζούλια’’…

……….Ἀλλὰ ἡ βεβαιότητα τῶν Ἰταλῶν γιὰ μία κεραυνοβόλο ἐξέλιξη τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, διαψεύστηκε ἕξι μόλις ἡμέρες μετὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἰταλικῆς εἰσβολῆς. Στὶς 3 Νοεμβρίου τοῦ 1940, ὁ στρατηγὸς Ἀρμελλίνι, ὑπαρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου σημείωσε στὸ ‘’Πολεμικὸ Ἡμερολόγιον’’ του.

……….« πόλεμος ες τν λλάδα προχωρε βραδέως κα ν μέσ μεγάλων δυσχερειν [ ] ντίστασις κατ τν στρατευμάτων μας, τ ποα προελαύνουν ες τν πειρον, ν θ πρεπε, κατ τς πληροφορίας πο μς δίδοντο, ν χουν γίνει δεκτ μ νοικτς γκάλας. νδείξεις πιθέσεως ες τν τομέα τς Κορυτσς, που πέστη δη κρούσεις πρώτη μυντικ μας γραμμή. [ ] Α πιχειρήσεις αται δν εναι τόσον ναίμακτοι, πως ο Γιακομόνι, Τσιάνο κα παρέα των πίστευαν…».

……….Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ Τσιάνο ἐνημέρωνε ἀπὸ τὰ Τίρανα τὸν Μουσσολίνι, ὅτι ναὶ μὲν οἱ ἐπιχειρήσεις βαίνουν καλῶς, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ ἄμεσα ὁ ἀντικειμενικὸς σκοπός, ἐπιβάλλεται ἡ τάχιστη ἀποστολὴ τῶν τριῶν μεραρχιῶν (!..)

……….Οἱ πρῶτες ἐκπλήξεις δημιούργησαν στὴν ἀνώτατη ἰταλικὴ ἡγεσία κλῖμα ἀνησυχίας. Στὶς 4 Νοεμβρίου 1940, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν Ἐπιτελείων πραγματοποίησαν σύσκεψη ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μουσσολίνι κατὰ τὴν ὁποία ἀναγνώρισαν τὴν ἀποτυχία τῆς ἀρχικῆς ἐπιχειρήσεως καὶ ἀποφάσισαν τὴν σταδιακὴ ἀποστολὴ στὴν ἀλβανία δώδεκα καὶ πλέον μεραρχιῶν προκειμένου νὰ ἀναπτυχθῇ νέα εὐρυτάτη ἐπιχείρηση.

……….Σὲ αὐτὴν τὴν σύσκεψη ἀποφασίστηκε καὶ ἡ ἀντικατάσταση τοῦ Ἀνώτατου Διοικητὴ στὴν ἀλβανία, στρατηγοῦ Πράσκα, ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Οὐμπάλντο Σοντοῦ.

……….Ἐπισήμως ἡ ἀντικατάσταση ἀναγγέλθηκε στὶς 9 Νοεμβρίου πρὸς ἔκπληξη καὶ πικρία τοῦ Πράσκα. Διότι ἀπὸ τὶς 5 Νοεμβρίου ποὺ ἔφτασε ὁ Σοντοῦ στὴν Δερβίσιανη, τοῦ εἶπε ὅτι ἦλθε γιὰ νὰ τὸν βοηθήσῃ μὲ ἐνισχύσεις καὶ τὸν σχηματισμὸ δύο στρατιῶν. Μίας στὴν Ἤπειρο καὶ μίας ἄλλης στὸν τομέα Κορυτσᾶς. Στὸν ἴδιο εἰπώθηκε ὅτι θὰ ἀναλάμβανε τὴν Στρατιᾶ Ἠπείρου μὲ ἐπιθετικὴ ἀποστολή. Γράφει μάλιστα ὁ Πράσκα στὸ βιβλίο του, ‘’Ἐγὼ εἰσέβαλα στὴν Ἑλλάδα’’: «[ ]μ παρακαλοσε θερμ ν δεχθ κα ξ νόματος το Μουσσολίνι. πήντησα, τι δεχόμην χωρς καμμίαν ντίρρησιν κα τι μο ρκοσε ν χω διοίκησιν μάχης. Μ σπάσθη πανειλημμένως κα μο επεν τι λόκληρον τν παρελθοσαν νύκτα δν εχεν μπορέσει ν κοιμηθ σκεπτόμενος τι θ το δυνατν ν’ ρνηθ (!)».

……….Στὶς 6 Νοεμβρίου ὁ Τσιάνο ἔγραψε στὸ ‘’Ἡμερολόγιο’’ του. «[ ] εναι γεγονς τι σήμερον, γδόην μέραν τν πιχειρήσεων, πρωτοβουλία περιλθεν ες τν χθρόν. Δν νομίζω τι φθάσαμε στ σημεο ν κτυπμε τ κεφάλι μας, ν κα πολλο ρχίζουν ν τ πράττουν…».

……….Τὴν ἐπομένη 7 Νοεμβρίου, οἱ ἀνησυχίες τῶν Ἰταλῶν ἐπισήμων ἐπιτάθηκαν. Διαβάζουμε στὸ ‘’Ημερολόγιο’’ τοῦ Τσιάνο ὅτι οἱ ἰταλικὲς δυνάμεις στὸν τομέα Κορυτσᾶς περιέπεσαν σὲ γραμμὴ ἀμύνης, ἐνῶ ὑφίσταται διαφωνία μεταξὺ τῶν Πράσκα καὶ Σοντοῦ, ὅπου ὁ μὲν πρῶτος εἶναι ἀκόμη σχετικὰ αἰσιόδοξος πιστεύοντας ὅτι μπορεῖ νὰ προκαλέσει πτώση τῶν Ἰωαννίνων στὸ μέτωπο Ἠπείρου, ἐνῶ ὁ δεύτερος διαφωνεῖ, νομίζοντας ὅτι πρέπει νὰ ἀνακόψουν τοὺς ἐκεῖ ἐλιγμούς ἀναμένοντας τὴν ἄφιξη τῶν τμημάτων Ἀλπίνι, γιὰ νὰ ἀποτραπῇ ὁριστικῶς κάθε κίνδυνος στὸν τομέα Κορυτσᾶς.

……….Τὴν ἴδια ἡμέρα ὁ στρατηγὸς Ἀρμελλίνι κατέγραψε ὅτι, ἡ ἐπίθεση στὴν Ἤπειρο ἀτόνησε λόγῳ ἐξαντλήσεως τῆς ἐπιθετικῆς δυνατότητας τῶν ἰταλικῶν μεραρχιῶν ἐνῶ ἡ μεραρχία ‘’Τζούλια’’ ἐγκατέλειψε τὶς διαβάσεις στὴν Πίνδο τὶς ὁποῖες ὤφειλε νὰ ἐξασφαλίσῃ. Στὸν τομέα Κορυτσᾶς ἡ ἑλληνικὴ ἀντεπίθεση ἐξανάγκασε τοὺς Ἰταλοὺς σὲ ἀναδίπλωση, καταλήγοντας: «[ ] κόμη κα ἐὰν πιτευχθ ν διορθωθ κατάστασις, πλήρης ποτυχία (falimento completo) τς πιχειρήσεώς μας».

……….Στὶς 8 Νοεμβρίου 1940, ὁ στρατηγὸς Πρίκολο βάσει τῶν ἐξωπραγματικῶν πληροφοριῶν τοῦ ἰταλικοῦ ἀρχηγείου ἀλβανίας, κατέγραψε: «[ ]Φαίνεται, τι κανες κε δν χει τ θάρρος ν παρουσιάσ τν κατάσταση π τν πραγματικ της ψιν, σως κα ν μν δύναται ν κτιμήσ ατήν», δεδομένου ὅτι στὴν πραγματικότητα οἱ ἰταλικὲς δυνάμεις ἀναχαιτίστηκαν στὸ Καλπάκι « [] π ναν ξιόλογο φραγμ λίαν συγχρονισμένου πυροβολικο», ἐνῷ ὅσα ἰταλικὰ τμήματα κατόρθωσαν νὰ διαβοῦν τὸν ποταμό Καλαμᾶ, «δη τελον π σοβαρν πίεσιν». 

……….Ὁ Μουσσολίνι βλέποντας ἀεροφωτογραφίες στὶς ὁποῖες διακρίνονταν τὰ ἐμπόδια καὶ οἱ θέσεις τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ στὰ ὑψώματα Γκραμπάλα, Ψηλορράχη καὶ Ἀσονίσσα, ἔμεινε λίγα λεπτὰ σιωπηλός καὶ στενοχωρημένος. Ἔπειτα θέτοντας τὸ δάκτυλό του πάνω στὶς φωτογραφίες εἶπε μὲ ἀπόλυτη πεποίθηση: «Ἀπὸ ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ὑποχωρήσουν. Δὲν ἠμποροῦν νὰ κάνουν ἀλλοιῶς». Ἄλλά… ὅπως παρατηρεῖ ὁ Πίκολο, «οἱ Ἕλληνες δὲν εἶχον καμμίαν διάθεσιν νὰ ὑποχωρήσουν».

……….Διαπιστώνοντας ὅτι ἡ «ἀστραπιαῖα στρατιωτικὴ νίκη» ἐπὶ τῶν Ἑλλήνων εἶχε χαθεῖ ὁριστικῶς, τὸ Ἰταλικὸ Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ ἐξέδωσε στὶς 8 Νοεμβρίου 1940 λακωνικὴ τηλεγραφικὴ διαταγὴ ἀναστολῆς τῆς ἐπιθετικῆς ἐνέργειας στὴν Ἤπειρο, «ν ψει ναλήψεως νέας δράσεως… μελλοντικς (!..)».

……….Τὴν ἐπόμενη ἡμέρα ἀνέλαβε ἐπισήμως τὴν ἀνώτατη διοίκηση τῶν ἰταλικῶν στρατευμάτων στὴν ἀλβανία ὁ στρατηγὸς Σοντοῦ. Ὁ Πράσκα τέθηκε στὴν διάθεση τοῦ ὑπουργείου Στρατιωτικῶν παραμένοντας ἔκτοτε ἀνενεργός, ἐνῶ ἐμμέσως πλέον ἡ Ἰταλία, μὲ αὐτὴν τὴν ἀντικατάσταση σὲ τέτοιο κρίσιμο στάδιο τῶν ἐπιχειρήσεων, παραδέχθηκε σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο τὴν δεινὴ στρατιωτικὴ θέση στὴν ὁποία εἶχε περιέλθει.

……….Ἀναθάρρησαν λίγο οἱ κοκκορόφτεροι ὅταν μεταξὺ 9ης καὶ 13ης Νοεμβρίου οἱ ἑλληνικὲς ἐπιθετικὲς ἐνέργειες περιορίσθηκαν σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο, ἔνεκα βελτιώσεως ὁρισμένων θέσεων,  ἐν ὄψει τῆς  γ ε ν ι κ ῆ ς   ἀ ν τ ε π ι θ έ σ ε ω ς. Σημείωνε μάλιστα ὁ Τσιάνο ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐπίθεση ἔχασε τὴν ὁρμή της συνεχῶς εξασθενίζουσα. Μάλιστα ὁ Μουσσολίνι στὶς 14 Νοεμβρίου 1940 ἐνέκρινε πολεμικὸ ἀνακοινωθέν, βάσει τοῦ ὁποίου ἡ νέα ἐπιχείρηση χωριζόταν σὲ τέσσερεις φάσεις. Τὴν ὁλοκλήρωση τῆς μεταφορᾶς τῶν μεραρχιῶν Μοντένα καὶ Τριντεντίνα, τὴν μεταφορὰ τοῦ ὑλικοῦ καὶ τῶν ὀχημάτων τῶν ἀνωτέρω μεραρχιῶν, τὴν συμπλήρωση συγκροτήσεως τῶν μεραρχιῶν στὴν ἀλβανία ΚΑΙ… τὴν ἐπίθεση γιὰ τὴν κατάληψη τῆς Πρέβεζας καὶ τῆς Ἄρτας.

……….Καὶ τότε, ἐξαπολύθηκε ἡ μεγαλειώδης ἐλληνικὴ ἀντεπίθεση, μὲ τὴν ὁποία καταλάβαμε τοὺς ὀρεινοὺς ὄγκους Ἰβὰν καὶ Μοράβα καὶ ἀπελευθερώσαμε τὴν Κορυτσᾶ!

……….Στὶς 19 Νοεμβρίου ὁ Πρίκολο ἔγραψε στὴν ἀναφορὰ του στὸν Μουσσολίνι: «[ ] λόκληρον τ μέτωπον πιέζεται κα ποχωρε π το Καλαμ μέχρι τς ρσέκας κα τς Κορυτσς».

……….Στὶς 21 Νοεμβρίου ὁ Τσιάνο ἔγραψε στὸ ‘’Ἡμερολόγιον’’: «Τ πόγευμα Σοντο νακοίνωσε τι προτίθεται ν κκενώσ τν Κορυτσν κα ν συμπτύξ λόκληρον τ μέτωπο. Μουσσολίνι πεμβαίνει κα το ζητ ν τ σκεφθ καλύτερον, λλ’ ποχωρητικ κίνησις εναι δη ν ξελίξει κα δν δύναται πλέον ν νακοπ…». Καὶ οἱ καταθλιπτικὲς πληροφορίες γιὰ τοὺς Ἰταλοὺς πολλαπλασιάζονται ἔκτοτε.

……….Στὶς 28 Νοεμβρίου ὁ Τσιάνο ἀναφέρει ὅτι ἡ ἑλληνικὴ πίεση συνεχίζεται, μὲ τὴν ἰταλικὴ ἀντίσταση νὰ ἐξασθενῇ συνεχῶς. Συνεχίζοντας τὴν ἀναφορὰ του, γράφει ὅτι ἐὰν οἱ Ἕλληνες συνεχίσουν μὲ τὴν ἴδια ἔνταση «μπορον ν μς δημιουργήσουν μεγάλας δύνας».

……….Γύρω στὰ τέλη Νοεμβρίου ὁ στρατηγὸς Πρίκολο ἐπανῆλθε στὴν Ῥώμη γιὰ νὰ ἐνημερώσῃ προσωπικῶς τὸν Μουσσολίνι γιὰ τὶς ἐξελίξεις τοῦ μετώπου. Στὸ ὑπουργικὸ Συμβούλιο ποὺ συγκάλεσε ὁ Μουσσολίνι στὶς 30 Νοεμβρίου, ἐξέθεσε στοὺς ἀπληροφόρητους ἀκόμη ὑπουργοὺς τὴν τραγικὴ ἐξέλιξη τοῦ μετώπου. Στρεφόμενος κατὰ τοῦ στρατάρχη Μπαντόλιο ἐπέρριψε σ’ αὐτὸν τὶς εὐθύνες τῆς στρατιωτικῆς πλευρᾶς τοῦ πολέμου, ἀναλαμβάνοντας ὁ ἴδιος τὴν εὐθύνη τῆς πολιτικῆς ἀποφάσεως. Παρών ὁ Τσιάνο στὸ Συμβούλιο, κατέγραψε ἐπὶ λέξει τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Μουσσολίνι: « κατάστασις εναι σοβαρά. Δν ποκλείεται μάλιστα ν ποβ δραματική». Καὶ οἱ ἐξελίξεις ἐπαλήθευσαν τὴν δυσοίωνη πρόβλεψη.

……….Στὶς 3-4 Δεκεμβρίου, ὁ Μουσσολίνι παρέλαβε μακροσκελὴ ἀναφορὰ τοῦ στρατηγοῦ Σοντοῦ, μὲ τὴν ὁποία τοῦ διασαφήνιζε τὴν ἀδυναμία ἀντιδράσεώς του στὴν διαμορφωμένη κατάσταση τοῦ μετώπου, παρακαλῶντας τον νὰ προωθήσῃ πολιτικὴ λύση(!!).

……….Ὁ Τσιάνο περιέγραψε τὴν ἀπελπιστικὴ κατάσταση στὸ ‘’Ἡμερολόγιον’’, γράφοντας: « Μουσσολίνι μ καλε ες τ Παλάτσο Βενέτσια. Τν ερίσκω καταβεβλημένον σον ποτ λλοτε. ‘’Δν πάρχει λλη διέξοδος’’ μο λέγει.’Εναι παράλογον κα λλόκοτον, λλ’ εναι γεγονός. Πρέπει ν ζητήσωμεν μέσ Χίτλερ κεχειρίαν (Bisogna chiedere la tregua tramite Hitler)’’.

……….‘δύνατον’’ παντ.’Ο λληνες θ θέσουν πρτον ρον τν προσωπικν γγύησιν το Φύρερ, τι δν θ νεργήσωμεν ποτ πλέον ναντίον των. Προτιμ ν τινάξω τ μυαλ μου, παρ ν τηλεφωνήσω ες τν Ρίμπεντροπ. [ ] κενο τ ποο χει σημασία εναι ν διατηρηθμεν ες τν λβανίαν. χρόνος θ φέρ τν νίκην’’».

……….Ὁ Πρίκολο συμπληρώνει ὅτι: «Φυσικ ερέθημεν λοι σύμφωνοι π τς πόψεως τι πρεπε ν ποτραπ πολύτως μία τόσον ταπεινωτικ λύσις, ποία θ κάλυπτε τ ταλικν θνος μ ντροπν δι’ αἰῶνας λοκλήρους.

……….[ ] Τελικς νακωχ δν ζητήθη. λλ’ πεγνωσμένη κκλησις το Σοντο μς ρριψεν λους ες τν πλέον βαθεαν κατάπληξιν. το πρώτη σοβαρωτάτη πίσημος ναγνώρισις τς τρομερωτέρας στρατιωτικς κρίσεως τς στορίας μας κα τς νικανότητός μας, πως τν ντιμετωπίσωμεν


  • Πληροφορίες ἀπὸ τὴν ἐξιστόρηση τοῦ Συνταγματάρχου Γεωργίου Χ. Κατσιμήτρου, υἱοῦ τοῦ Χ.Κατσιμήτρου, διοικητοῦ τῆς 8ης Μεραρχίας κατὰ τὸν Ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο ποὺ δημοσιεύτηκε στὸ 77ο τεῦχος τοῦ μηνιαίου περιοδικοῦ «Ἱστορία εἰκονογραφημένη», Νοέμβριος 1974.
  • Κείμενο καὶ ἐπιμέλεια: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο

  • Francesco Pricolo, «Ignavia contro eroismo. L’avventura italo-greca – Ottobre 1940 – Aprile1941», Nicola Ruffolo Editore, Roma 1946
  • Sebastiano Visconti Prasca «Io ho aggredito la Grecia».

Πληροφορίες βασικῶν εἰκόνων:
  • Ἕλλην στρατιώτης τῆς 8ης Μεραρχίας Πεζικοῦ ἐπάνω σὲ ἐγκαταλελημένο ἰταλικό ἄρμα μάχης τύπου Carro Veloce CV-33, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν νικηφόρων μαχῶν Ἐλαίας-Καλαμᾶ.
  • Ὁ Διοικητὴς τῆς VIII (8ης) Μεραρχίας Ὑποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμῆτρος στὸ κέντρο, ὁ ἐπιτελάρχης του, Ἀν/χης Χαρίλαος Δρίβας ἐξ εὐωνύμων καὶ ὁ Διοικητὴς Πυροβολικοῦ τῆς Μεραρχίας, Συνταγματάρης Παναγιώτης Μαυρογιάννης ἐκ δεξιῶν.

    Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»