ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

.

ipen-omiros

.

οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα // ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·    

.                                      

……….Δεν πρέπει ο άνδρας που λαούς νοιάζεται και αφθεντεύει την νύχτα να κοιμάται. Ου χρή παννύχιον εύδειν βουληφόρον άνδρα ώ λαοί τ΄ επιτετράφαται και τόσα μέμηλε.

.

……….(βλ. Ὁμήρου Ἰλιὰς Β΄ 20-25  «Στῆ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ κεφαλῆς Νηληΐῳ υἷι ἐοικώς//Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τῖ᾽ Ἀγαμέμνων·// τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θεῖος ὄνειρος·// εὕδεις Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο·// οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα// ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται καὶ τόσσα μέμηλε·»)

***

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, τού Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαββάλας.

λεκτρονικ πηγ  νότητα: «Εδικ θέματα-μηρος»

(Προσωπογραφία τοῦ Ὁμήρου ἀγνώστου, πιθανὸν Φλαμανδοῦ ζωγράφου, τεχνοτροπίας Καραβάτζιο).

Ἐπιμέλεια εἰκόνας: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση