ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

.

ipen-omiros

.

μοῖραν δ᾽ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν

.

……….Τής μοίρας του, ως γνωστό, δεν ξέφυγε κανένας.  Μοίραν δ’ ου τινά φημι πεφυγμένον έμμεναι ανδρών.

.

……….(βλ. Ὁμήρου Ἰλιὰς Ζ΄ 484-488 «πόσις δ᾽ ἐλέησε νοήσας,// χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε·// δαιμονίη μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ·//οὐ γάρ τίς μ᾽ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ Ἄϊδι προϊάψει·// μοῖραν δ᾽ οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν»)

***

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, τού Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαββάλας.

λεκτρονικ πηγ  νότητα: «Εδικ θέματα-μηρος»

(Προσωπογραφία τοῦ Ὁμήρου ἀγνώστου, πιθανὸν Φλαμανδοῦ ζωγράφου, τεχνοτροπίας Καραβάτζιο).

Ἐπιμέλεια εἰκόνας: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση