ΤΟ ΜΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΩΤΗ

,

, ..

Ἡ σύγχρονη Ἀθηναϊκὴ ἀντιμακεδονικὴ παράταξη 
(ἤ τουλάχιστον ἡ πλέον φανερή.)

……….Ἡ Μαργαρίτα Συγγενιώτη, λυρικὴ ἀοιδὸς καὶ μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Πανελληνίας Ὁμοσπονδίας Άκροάματος-Θεάματος, συμμετέχει ὡς ὑποψήφια δημοτικὴ σύμβουλος στὸν σχηματισμὸ τοῦ Νάσου Ἠλιόπουλου γιὰ τὸν δῆμο Ἀθήνας.

……….Κέρδισε τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας, ὅταν ἀποκαλῶντας τὸ χάλκινο ἄγαλμα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου στὴν Ἀθῆνα ὡς ‘’ΑΥΤΟ’’ καὶ γνέφοντας ἀπαξιωτικῶς πρὸς τὸ μέρος του, δήλωσε ὅτι δὲν ἀντιπροσωπεύει τὸν πολιτισμό (;;) ποὺ θέλει νὰ ἔχει ἡ πόλη της…

………..Προφανῶς ἡ Μαργαρίτα Συγγενιώτη ἐπικροτεῖ καὶ θεωρεῖ πράξη πολιτισμοῦ τὸν πρόσφατο βανδαλισμὸ ποὺ ὑπέστη τὸ γλυπτὸ ἀπὸ ἐκπροσώπους τῆς ‘’πεπολιτισμένης’’ ἰδεοληπτικῆς της παρατάξεως.

  • ……….Τί κι ἄν στὸν λόγο ποὺ ἐκφώνησε τὴν ἡμέρα τῶν ἀποκαλυπτηρίων τοῦ ἀγάλματος ὁ νῦν δήμαρχος Άθήνας Καμίνης, ἐπεσήμανε πανικόβλητος ὅτι ὁ ἀνδριάντας τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου δὲν ἔχει μιλιταριστικὸ συμβολισμό διότι τὸν ἀναπαριστᾶ ὡς έφηβο (!..)

……….Λὲς καὶ ἡ προσωπικότητα ἑνὸς ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ κατακερματιστεῖ σὲ περιόδους. Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ μποροῦν οἱ Γερμανοὶ νὰ στήσουν ἀγάλματα τοῦ Χίτλερ τὰ ὁποῖα θὰ τὸν ἀναπαριστοῦν ὡς ἔφηβο.

  • ……….Τί κι ἄν ὁ γιὸς τοῦ γλύπτη διασαφήνισε (ἐπίσης πανικόβλητος), ὅτι ὁ πατέρας του ξεκίνησε νὰ μελετᾶ τὸν ἀνδριάντα ἀπὸ τὸ 1941, στὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς, ἄρα τὸ ἔργο δὲν ἔχει σχέση μὲ «[ ]τα πρόσφατα και τετριμμένα», ἐννοῶντας προφανέστατα τὴν πανελλαδικὴ κατακραυγὴ καὶ ἀντίδραση γιὰ τὴν προδοτικὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

……….Ὄχι!!  Ἡ Συγγενιώτη καὶ ἡ ἰδεοληπτικὴ της παράταξη εἶναι ἀνένδοτη! Δὲν θὰ ἐπιτρέψει τὴν παρουσία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου νὰ ‘’μολύνει’’ τὴν Δημοκρατία τῶν Ἀθηνῶν. Τέτοια πρότυπα δὲν ταιριάζουν μὲ τὸ ‘’μπολιτιστικό’’ της ὄραμα.

……….Παραμένει ὅμως ἡ ἀπορία γιὰ ποιὸν λόγο ὁ Καμίνης καὶ ὁ γιὸς τοῦ γλύπτη Γιάννη Παππᾶ, εἶχαν τόσο μεγάλη ἀνάγκη καὶ θεώρησαν ἀπαραίτητο νὰ ἀπολογηθοῦν, ἐπειδὴ ἐπὶ τέλους… ἕ ν α  ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στήθηκε στὴν Ἀθῆνα.

***

Ὁ Ῥένος Ἡ. Ἀποστολίδης γιὰ τὸν Μ. Ἀλέξανδρο

……….Ὁ Ῥένος Ἡ. Ἀποστολίδης, ὅταν παρουσίασε τὴν ἐργασία τοῦ ἰδίου καὶ τῶν υἱῶν του στὸ ἔργο τοῦ J.G.Droysen: Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, εἶπε σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπή σχετικὰ μὲ τὸν Μεγάλο στρατηλάτη καὶ Ἐκπολιτιστή.

……….«[ ]Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἔγινε μία μυθικὴ μορφή, ὄχι μόνο γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ γιὰ εἰκοσάδα λαῶν τῆς Ἀσίας. Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς λαοὺς τὸν θεώρησε δικό του ἥρωα. [ ] Καὶ ἕνωσε τὰ παραμύθια του τὰ παλιᾶ, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ τόση ἐπέκταση ὄχι μονάχα τοῦ ὀνόματος, ἀλλὰ τοῦ ὅλου αὐτοῦ παραμυθιοῦ.

……….[ ] Καὶ βέβαια δὲν ἔγινε μυθικὴ μορφὴ ὡς κατακτητής. Ἀφοῦ τὸν κάνανε δικό τους!  [Αὐτὸ] θὰ πῆ ὅτι δὲν τὸν νιώθανε ἕναν ὠμὸ κατακτητή. Ἔχει κι αὐτὸ σημασία.

……….Γιατὶ βέβαια οἱ κατηγορίες κατὰ Ἀλέξανδρου τῶν ἀντιπάλων ἄς τὸ ποῦμε, εἶναι ὅτι ὑπῆρξε ἕνας ὠμὸς κατακτητής.  Ἐμ δὲν ὑπῆρξε κατακτητής.

……….Ἀκριβῶς ἡ στενοελληνικὴ ἀντίληψη καὶ ἡ στενομακεδονικὴ ἀντίληψη αὐτὸ τοῦ καταλόγιζε. Ἐδῶ εἶναι τὸ θέμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ὅπως τὸ θέτει ὁ Ντρόϋζεν ὁ ὁποῖος τὸν βλέπει ἔτσι. Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος θέλησε τὴν ἵδρυση μιᾶς Ἑλληνιστικῆς Αὐτοκρατορίας. Ὄχι ἁπλῶς μιὰν κατάκτηση γιὰ νὰ καθίσει ἐπάνω στὶς λόγχες του.

……….Γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ τὸν ποῦμε οὔτε κατακτητή, οὔτε Τζέγκις Χάν, ἤ ξέρω γω τί, ποὺ τὸν λένε διάφοροι, πού θέλουν…»Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»