ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ-Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

,

,

Ἴων Δραγούμης: Ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ οἱ Ἕλληνες (ὡς ἀπάντηση στοὺς «ἀντιμιλιταριστές»)

……….«Οἱ Ἕλληνες ποτὲ δὲν ἔκαναν πολεμικὲς (ἤ στρατιωτικές) προσπάθειες περισσότερες παρ’ ὅσο χρειάζονταν γιὰ τὴν αὐτοσυντηρησία τῆς φυλῆς. Ἀλλ’ αὐτὸ πρέπει πάντα νὰ τὸ κάνουν.

……….Οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι κατακτητικοί. Πολιτικὴ κυριαρχία ἐπάνω σ’ ἄλλους λαοὺς δὲν ζήτησαν ποτέ τους.

……….Οἱ Ἕλληνες φοβοῦνται τοὺς βαρβάρους ποὺ θέλουν κάθε τόσο νὰ τοὺς φᾶν. Καὶ γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπ’ αὐτοὺς πρέπει νὰ εἶναι ἔτοιμοι πάντα, στρατιῶτες, φύλακες, φρουροί καὶ σκοποὶ γιὰ νὰ φυλάγουν τὴν ἑλληνικὴ φυλή καὶ τὰ ἑλληνικὰ τὰ χώματα.

……….Γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ἔχουν ἰδέες καὶ νὰ χαίρονται μ’ αὐτὲς οἱ Ἕλληνες, πρέπει νὰ ζοῦν ὡς Ἕλληνες, καὶ γιὰ νὰ ζοῦν ὡς Ἕλληνες πρέπει νὰ κατατροπώνουν βαρβάρους πάντα. Γι’ αὐτὸ ἡ ἑλληνικὴ φυλὴ πρέπει νὰ εἶναι καὶ στρατιωτικὴ καὶ ποτὲ νὰ μὴν παύσῃ νὰ εἶναι τέτοια


  • Πηγή: Ἴων Δραγούμης – Κωνσταντινούπολις 1907. «Ὁ Ἑλληνισμὸς μου καὶ οἱ Ἕλληνες.»
  • Έπιμέλεια κειμένου καὶ εἰκόνας: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο
Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»