Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΑ 1821

 

Ο Εθνομάρτυρας και Επίσκοπος Κύπρου Κυπριανός

.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας Πολιτικός Επιστήµων

.
………«Η πατρίς μου, αδελφοί, είναι η Κύπρος, και αυτή νήσος τής Ελλάδος. Ανεκδιήγητα είναι τα δεινά και αι τυραννίαι όσας υποφέρει από τούς εχθρούς βαρβάρους η δυστυχής αύτη νήσος. Λάβετε, λοιπόν, ευσπλαχνίαν διά αθλίους αδελφούς και ενεργήσατε εις τούτο διά το οποίον σάς παρακαλώ, καθώς και διά την ελευθερίαν της, και θέλετε έχει την μεν ανταμοιβήν παρά Θεού, τον δε έπαινον απ’ όλην την Ελλάδα και δι’ αιώνας ευγνώμονας τούς δυστυχείς Κυπρίους. Ο παντοδύναμος Θεός να σάς ενδυναμώνῃ και να σάς δίδῃ τα τρόπαια κατά των αγρίων εχθρών, όπως διά τιμήν τού Γένους µας, ομογενείς, φίλτατοι, το οποίον θέλει παραδώσει τα ένδοξα ονόματά σας εις των επερχομένων γενεών την ευλογίαν. Είθε, είθε, γένοιτο, Θεέ βασιλεύ».

……….Αυτά έγραφε µεταξύ άλλων στις 3 Ιουλίου 1821 ο Κύπριος αγωνιστής Κυπριανός Θησεύς απευθυνόμενος προς τούς δημογέροντες τής επαναστατημένης Ύδρας και προς τον Δημήτριο Υψηλάντη. Ο Κυπριανός ήταν αδελφός δύο άλλων Κυπρίων αγωνιστών τού 1821, τού Νικολάου Θησέως και τού Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Θησέως, τα δε λόγια του καταδεικνύουν την ελληνικότητα τής Κυπριακής ψυχής και τον Πανελλήνιο χαρακτήρα τής Εθνεγερσίας.


  • Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στόwww.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση