ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑΣ)

,

,

Μαρίνος Λυμπερόπουλος
(Καπετάν Κρόμπας)

.

……….Ο Μαρίνος Λυμπερόπουλος ή Καπετάν Κρόμπας, γεννήθηκε στην Ιθώμη Μεσσήνης το 1875, καταγόμενος από την μεγάλη τοπική οικογένεια των Λυμπερόπουλων.

……….Φοιτούσε στο τέταρτο έτος τής Νομικής Σχολής, όταν εκλήθη να υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία. Τελείωσε ευδόκιμα την Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών τής Κέρκυρας ως Λοχίας και τοποθετήθηκε στο 7ο Σύνταγμα Πεζικού. Η στρατιωτική ζωή όμως τον έθελξε και συνέχισε στην Σχολή Υπαξιωματικών το 1901, όπου ύστερα από τριετή φοίτηση βγήκε τον Αύγουστο τού 1904 με τον βαθμό τού ανθυπολοχαγού και κατατάχτηκε στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού στην Καλαμάτα.

……….Ο θάνατος τού Παύλου Μελά και τα γεγονότα εις βάρος των Ελλήνων από τους Βουλγάρους, πείσμωσαν τον Μαρίνο Λυμπερόπουλο που ήθελε να πάρει εκδίκηση γιά τους Έλληνες αδελφούς του. Στις 7 Σεπτεμβρίου πάτησε στα χώματα τής Μακεδονίας, αντικαθιστώντας στο Σώμα Μοριχόβου τον ανθυπολοχαγό Τσολακόπουλο. Μέχρι τότε η περιοχή εκείνη ήταν γεμάτη από Βούλγαρους κομιτατζήδες.

……….Μέσα σε ένα μήνα κατάφερε να εκκαθαρίσει την περιοχή. Έγινε ο φόβος και ο τρόμος των Βουλγάρων σε όλη την περιοχή. Η δράση του έφτασε μέχρι την περιοχή τού Μοναστηρίου. Αυτό έκανε τον Τούρκο διοικητή τής περιοχής να στείλει τα τάγματα των Κυνηγών. Στο χωριό Πεταλινό τον κύκλωσαν οι Τούρκοι. Οι Έλληνες έπεσαν πάνω τους σαν λιοντάρια, όμως ήταν άνιση η μάχη. Ο Μαρίνος Λυμπερόπουλος έπεσε νεκρός μαζί με σχεδόν όλα τα παλικάρια του. Ήταν 7 (ή 9) Νοεμβρίου 1905.

________________________

Κρόμπας Μ. (Λυμπερόπουλος Μάριος), ἀνθυπολοχαγός.

……….«Ὁ Κρόμπας Μ. ὡς ἀρχηγὸς ἔδρασεν εἰς τὴν περιφέρειαν Κοζάνης καὶ Φλωρίνης. Διεξήγαγε πολλὰς μάχας κατὰ τῶν Τούρκων καὶ κομιτατζήδων πάντοτε εἰς βάρος τοῦ ἐχθροῦ. Συνειργάσθη μὲ τοὺς Γκούραν (Παπαβιέρον Δ.), Φούφαν (Ἀνδροῦτσον Ζαχ.), Καψάλην (Πραντούναν Χρῆστ.), καὶ ἄλλους. Ἔπεσεν ἡρωϊκῶς μαχόμενος εἰς τὴν μάχην τοῦ Πεταλινοῦ


  • Πηγή δεύτερου κειμένου: Ανέκδοτο Μητρώο των μαχητών τού Μακεδονικού Αγώνα.
  • Επιμέλεια κειμένου και εικόνων:  Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο