Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «Χ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

,

,

Η προσπάθεια συγκροτήσεως ανταρτικής ομάδος και το δίκτυο κατασκοπείας τής οργανώσεως «Χ» κατά την διάρκεια τής Κατοχής

.

……..Εκπόνηση σχεδίων γιά την συγκρότηση ανταρτικής ομάδος το θέρος τού 1943, στην περιοχή Ελικώνος – Κιθαιρώνος γιά τους εξής λόγους:

  1. Διότι τούτο θ’ απετέλει μίαν συνεχή απειλήν στις συγκοινωνίες τού εχθρού προς την Βόρειο Ελλάδα και συγχρόνως θα παρεκώλυε ενδεχόμενη αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής προς Βορράν.
  2. Διότι έτσι θα εκαλύπτετο η Αθήνα από οποιαδήποτε επιδρομή άλλων ανταρτικών οργανώσεων.

……….Η προπαρασκευή τής συγκροτήσεως εμελετήθη προσεκτικώς και αμέσως μετά απεστάλη αξιωματικός τής Οργανώσεως με σκοπό την εξέταση των συνθηκών εξόδου ανταρτών στην περιοχή Ελικώνος – Κιθαιρώνος. Ο αξ/κός αυτός αντήλλαξε σκέψεις γιά την ενέργεια αυτή και με τους ηγήτορες τού ΕΛΑΣ στην περιοχή. Και πάλι όμως δεν παρεσχέθη η αναγκαία χρηματική πίστωση γιά την συντήρηση (Γιά τους λόγους βλέπε Κεφ. «X» και Στρατηγείο Μέσης Ανατολής) και έτσι η προσπάθεια αυτή εναυάγησε. Το γεγονός όμως αυτό αποδεικνύει την θέληση τής «X» να προσβάλλει και με ανταρτικό αγώνα τον κατακτητή και εκτός αυτού την κίνηση τού ΕΛΑΣ να έλθει σ’ επαφή με την «X» αναγνωρίζοντας τις δυνατότητές της.

Δημιουργία δικτύου κατασκοπείας και διενέργεια ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑΣ (ΣΑΜΠΟΤΑΖ).

………Σε κάθε μαχητικό τμήμα τής Οργανώσεως είχε μελετηθεί και οργανωθεί ειδικό σχέδιο το οποίο και θα συνέβαλλε στο τελικό κτύπημα κατά των κατακτητών στην περιοχή των Αθηνών.

……….Όλα τα τμήματα εργάζονται εντατικώς γιά την εξακρίβωση των δυνάμεων τού εχθρού, συγκέντρωση πληροφοριών γιά τον εξοπλισμό του με σκοπό την εξεύρεση τού καταλληλότερου τρόπου προσβολής των διαφόρων σημείων εγκαταστάσεώς του.

……….Μεταξύ των επιτυχιών τού αρμοδίου γραφείου τής «X» στον τομέα τής συγκεντρώσεως πληροφοριών, σημειώνομε τις πληροφορίες που αφορούσαν τα φράγματα ναρκών των κόλπων Πατρών, Θεσσαλονίκης κ.λ.π. των οποίων τα σχετικά διαγράμματα παρεδώθησαν στους Άγγλους.

……….Επίσης ομάδα μελών τής «X», μεταξύ των οποίων ήσαν και οι δύο αδελφοί Δικηγόροι Ευσταθόπουλοι, προσέφερε κάθε δυνατή βοήθεια στο τομέα τής συγκεντρώσεως πληροφοριών (σχεδιαγράμματα οχυρωματικών θέσεων) στην εν Ελλάδι αποσταλείσα Αγγλική Υπηρεσία Force 133.

……….Επί πλέον το II γραφείο τής «X» είχε κατορθώσει να τοποθετήσει στους κόλπους των κομμουνιστών (ΕΛΑΣ και ΟΠΛΑ) μικρό αλλά απολύτως αξιόλογο αριθμό πρακτόρων.

……….Επίσης η συνεργασία με Αξιωματικούς και άνδρες τής Αστυνομίας Πόλεων ήταν απολύτως αρμονική και όπως έδειξε η εν γένει δραστηριότης τής «X», πολύτιμος.

……….Το δίκτυο αυτό των πληροφοριών απέδωσε όχι μόνο προστασία στα στελέχη και τον Αρχηγό τής «X» (λόγω τής καταδιώξεώς τους από την ΟΠΛΑ και τις δυνάμεις κατοχής) αλλά και μέρος τού εξοπλισμού τής «X» οφείλεται σε ανάλογες πληροφορίες.

  • Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την έγκαιρη ειδοποίηση τού Γ. Γρίβα εκ μέρους τού αρχιφύλακος Π. Μιχαλολιάκου ότι οι Γερμανικές δυνάμεις τον έχουν εντοπίσει. Πράγματι δύναμη τής «Γκε – Εφ – Πε» περικύκλωσε το μέγαρο τής οδού Πανεπιστημίου 31 πλάϊ στα γραφεία των Σ.Ε.Κ., όπου και το κρησφύγετο τού Γ. Γρίβα.

……….Οι αξιωματικοί τής κατοχικής υπηρεσίας ερεύνησαν προσεκτικά τα διαμερίσματα, αλλά ο Γ. Γρίβας ειδοποιημένος εγκαίρως διέφυγε από στέγη σε στέγη και εξήλθε από τα γραφεία τού Ι.Κ.Α. (οδός Σταδίου)!!!

……….Η απόκτηση 70 περιστρόφων και 11 χειροβομβίδων (επιχείρηση που εξιστορείται στο κεφάλαιο «Εξοπλισμός της X») από μυστική αποθήκη τού Κ.Κ.Ε. στον Βύρωνα, οφείλει ουσιαστικώς την επιτυχία της στον εντοπισμό τής αποθήκης οπλισμού από κύκλωμα πληροφορήσεως τής «X». Σημειώνουμε εδώ ότι επικεφαλής τού 2ου γραφείου τής «X» ήταν ο Π. Πολύζος.

……….Η ενέργεια τού Υπαστυνόμου Αρβανίτη γιά την διάσωση των τραυματισθέντων σε συμπλοκή με τους Γερμανούς και Κομμουνιστάς, παλληκαριών τής «X», η οποία συνέβη τον Νοέμβριο τού 1943 (και περιγράφεται στην παράγραφο τής δράσεως των Ταγμάτων τής «X») αποδεικνύει την δικτύωση τής Εθνικής Οργανώσεως και μέσα στην Αστυνομία Πόλεων.

………Σε σύσκεψη στελεχών τής «X», που πραγματοποιήθηκε στις 12-10-1943 στο σπίτι των αδελφών Ευσταθόπουλου στα Σεπόλια υπό την προεδρία τού Γ. Γρίβα, ο αρχηγός τής «X» σε μία ωραιοτάτη εισήγησή του εξέθεσε την γραμμή δράσεως τής Οργανώσεως με πρωταρχική μέριμνα στην συνέχιση εκ μέρους των αρμοδίων ομάδων τής «X», των δολιοφθορών (σαμποτάζ) κατά των δυνάμεων κατοχής.


  • Πηγή: Το βιβλίο «Ο Άγνωστος Πόλεμος τής ‘’Χ’’», από τις εκδόσεις Μάχη, το έτος 1988.
  • Επιμέλεια κειμένου και εικόνας: Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο