ΑΘΩΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ – «ΑΠΩΛΕΙΕΣ»

,

,

Ἀπώλειες

*

Τὸ παρόν διαρκῶς

κατακτᾶ τὸν Χρόνο,

θρυμματίζοντάς τον

σὲ μνῆμες άνθρώπινες,

ὠθούμενες πρὸς τὴ λήθη.

*

Ὅπου, ἀμήχανες,

περιμένουν (χρόνια ἴσως)

νὰ τὶς καλέση ἕνα Αὔριο.

*

Ποὺ γιὰ τὶς περισσότερες

δὲν θἄρθη. Ἤ κι’ ἄν ἔρθη

κάποτε νὰ τὶς ζητήση

δὲν θὰ τὶς βρῆ.

*

‘’Λησμόνησα’’, λέμε τότε.