Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ

.

,

Ἐπιστολὴ τοῦ Γεωργίου Γρίβα –  Διγενῆ πρὸς τὸν Μακάριο, στὶς 29 Σεπτεμβρίου 1958, μετὰ τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ὅτι δέχεται τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Κύπρου.

.

……….Μακαριώτατε,

……….[…] Παρελάβαμεν  ἕνα λαόν, τὸν ἐξωθήσαμεν εἰς ἕνα ἡρωικὸν Ἀγῶνα, εἰς τὸν ὁποῖον οὗτος μᾶς ἔδωσεν ὅ,τι τοῦ ἐζητήσαμεν, καὶ ἐν τοῦτοις ὕστερα ἀπὸ 3,5 ἔτη, ὕστερα ἀπὸ ἑκατόμβας, ὕστερα ἀπὸ ἀνηκούστους καταστροφάς καὶ καταπιέσεις ποὺ ὑπέστη, ὕστερα ἀπὸ πράξεις ἡρωισμοῦ ἐκ μέρους του, αἱ ὁποῖαι προκαλούν τὸν θαυμασμόν ἀλλὰ καὶ ὑπερηφάνειαν, τὸν παραδίδομεν εἰς στυγνοτέραν ἤ μέχρι σήμερον δουλείαν καὶ μάλιστα εἰς δύο ἀφέντας ἀντὶ ἑνὸς καὶ μὲ πιθανότητα νὰ μή ἐξέλθῃ πλέον ἐκ τοῦ τάφου, εἰς τὸν ὁποῖον τὸν ἐρρίψαμεν.

……….Ποῖος ἐξ ἡμῶν τῶν ἡγετῶν του θὰ τολμήσῃ νὰ τὸν ἀτενίση ;  Ἀλλὰ καὶ ποῖος ἐξ ἡμῶν εἶναι ἄξιος νὰ ἐπιζήσῃ μίας τοιαύτης καταισχύνης ;

Γεώργιος Γρίβας –  Διγενής

Ἀρχηγός Ε.Ο.Κ.Α.

29/9/1958

_______________________

……….Η εντελώς απρόσμενη αλλαγή στάσεως τού Μακαρίου, ο οποίος από ένθερμος συναρχηγός στον κοινό απελευθερωτικό αγώνα από τον Αγγλικό ζυγό, με σκοπό την ΕΝΩΣΗ τής Κύπρου με την Ελλάδα, αυτός ξαφνικά επέλεξε την ανεξαρτησία αντί τής Ενώσεως, έπεσε σαν πραγματική βόμβα στην καρδιά τής Ε.Ο.Κ.Α. την στιγμή, μάλιστα, που δεν υπήρξε καμμία προηγούμενη ενημέρωση. Η ψυχική συντριβή τού Γεωργίου Γρίβα –  Διγενή και η πικρία του από την οδυνηρή αυτή έκπληξη αποτυπώνονται στις γραμμές τής επιστολής αυτής.


Τίτλοι Εφημερίδων τής Αγγλίας για τον Αγώνα τής Ε.Ο.Κ.Α.:

  • OBSERVER :  «Η ΕΟΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΝΙΚΗΘΕΙ».
  • DAILY HERALD: «ΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ, ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ 40.000 ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΟΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΡΙΒΑ-ΔΙΓΕΝΗ».
  • DAILY MAIL: «Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ».

……….Αυτόν τον θρυλικό ήρωα, τον τελευταίο μεγάλο μέχρι σήμερα, η παραχαραγμένη ‘’ιστορία’’ μας, προσπαθεί να τον παρουσιάσει ως … προδότη.


Copyright (©) «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο»