Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ

.

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μιλάει στους συμπολεμιστές του
.

.

……….«Τὸ νὰ σοῦ παραδώσω τὴν πόλη, δὲν εἶναι θέμα οὔτε δικὸ μου οὔτε ἄλλου κατοίκου της, καθὼς μὲ κοινὴ ἀπόφαση, ὅλοι αὐτοπροαίρετα θὰ πεθάνουμε καὶ δὲ θὰ λογαριάσουμε τὴ ζωὴ μας»

……….Ἀκούσαμε λοιπὸν ἐμεῖς μέσα στὴν πόλη τόσο μεγάλη ὀχλοβοή, σὰν ἦχο ἔντονης θαλασσοταραχῆς, καὶ σκεφτόμασταν ἄραγε τί εἶναι. Μετὰ ἀπό λίγο βεβαιωθήκαμε καὶ ἐπαληθεύτηκε ὅτι γιὰ τὴν ἐπαύριο ὁ ἀμιρᾶς ἐτοίμασε χερσαῖο καὶ θαλάσσιο πόλεμο γιὰ τὴν πόλη, μὲ ὄση σφοδρότητα μποροῦσε. Κι ἐμεῖς βλέποντας τὸ τόσο μεγάλο πλῆθος τῶν ἀσεβῶν  (ὅπως μοῦ φάνηκε, πραγματικὰ γιὰ κάθε ἕναν ἀπό ἐμᾶς ἀντιστοιχοῦσαν πεντακόσιοι καὶ περισσότεροι ἀπό αὐτούς), ἀναθέσαμε ὅλες μας τὶς ἐλπίδες στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

……….Καὶ μὲ προσταγὴ τοῦ βασιλιᾶ, ἱερεῖς, ἀρχιερεῖς καὶ μοναχοί, γυναῖκες καὶ παιδιά, κρατῶντας τὶς ἅγιες καὶ σεπτὲς εἰκόνες καθὼς καὶ τὰ «θεία ἐκτυπώματα», γύριζαν στὰ τείχη τῆς πόλης καὶ μὲ δάκρυα φώναζαν τὸ «Κύριε ἐλέησον» καὶ ἱκέτευαν τὸν Θεὸ νὰ μὴ μᾶς παραδώσει γιὰ τὶς ἀμαρτίες μας σὲ χέρια ἐχθρῶν ἀνόμων καὶ ἀποστατῶν καὶ τῶν πιὸ πονηρῶν σὲ ὅλη τὴ γῆ, ἀλλά νὰ μᾶς λυπηθεῖ.


Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: https://www.impantokratoros.gr/

Αφήστε μια απάντηση