ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

,

ipen-omiros

,

τοῦ μὲν (…) κακοῦ τρέπεται χρὼς (…) πάταγος δέ τε γίγνετ᾽ ὀδόντων· τοῦ δ᾽ ἀγαθοῦ οὔτ᾽ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτέ τι λίην ταρβεῖ, (…) ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαῒ λυγρῇ

.

……….Τού μεν δειλού αλλάζει χρώμα η όψη… τρίζουν τα δόντια του· τού γενναίου ούτε αλλάζει η όψη (και) μένει άφοβος. Ταράσσεται κι αγωνιά μόνον πότε θ’ αρχίσει η μάχη.  Τού μεν κακού τρέπεται χρως (…) πάταγος δε τε γίγνετ’ οδόντων· τού δ’ αγαθού ούτ’ άρ τρέπεται χρως ούτε τι λίην ταρβεί (…)  αράται δε τάχιστα μιγήναι εν δαϊ λυγρή.

……….(Το λέμε για την δειλία και την ανδρεία που πρέπει να έχει κάποιος στην μάχη).

……….(βλ. Ὁμήρου Ἰλιὰς Ν΄  στ. 279-286 «τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρὼς ἄλλυδις ἄλλῃ,//οὐδέ οἱ ἀτρέμας ἧσθαι ἐρητύετ᾽ ἐν φρεσὶ θυμός, // ἀλλὰ μετοκλάζει καὶ ἐπ᾽ ἀμφοτέρους πόδας ἵζει,// ἐν δέ τέ οἱ κραδίη μεγάλα στέρνοισι πατάσσει// κῆρας ὀϊομένῳ, πάταγος δέ τε γίγνετ᾽ ὀδόντων·// τοῦ δ᾽ ἀγαθοῦ οὔτ᾽ ἂρ τρέπεται χρὼς οὔτέ τι λίην ταρβεῖ, ἐπειδὰν πρῶτον ἐσίζηται λόχον ἀνδρῶν,// ἀρᾶται δὲ τάχιστα μιγήμεναι ἐν δαῒ λυγρῇ·»)

***

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, τού Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαββάλας.

λεκτρονικ πηγ  νότητα: «Εδικ θέματα-μηρος»

(Προσωπογραφία τοῦ Ὁμήρου ἀγνώστου, πιθανὸν Φλαμανδοῦ ζωγράφου, τεχνοτροπίας Καραβάτζιο).

Ἐπιμέλεια εἰκόνας: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση