ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΗΣ

.

 

……….Ναυμάχος ἀπὸ τὰ Ψαρᾶ, ἀγωνίστηκε μὲ τὸν Λάμπρο Κατσώνη. Μυήθηκε τὸ 1818 στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία ἀπὸ τὸν Χρυσοσπάθη καὶ τὸ 1820 διορίσθηκε «ἔφορός» της στὰ Ψαρᾶ.

………Στὶς 18 Ἀπριλίου 1821 διορίστηκε ναύαρχος τοῦ ψαριανοῦ στόλου καὶ ἔλαβε μέρος σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς ναυτικὲς ἐκστρατεῖες, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ δημοσιευμένα ἔγγραφα τοῦ ἀρχείου Ψαρῶν, ἱδιαίτερα στὶς ναυμαχίες Κῶ – Ἀλικαρνασσοῦ καὶ Γέροντα τὸν Αὔγουστο τοῦ 1824.

……….Τὰ πυρπολικὰ τῶν Κωνσταντίνου Κανάρη, Δημήτρη Παπανικολῆ, Κων­σταντίνου Νικόδημου καὶ ἄλλων ἀτρόμητων Ψαριανῶν πυρπολητῶν ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ Νικολῆ Ἀποστόλη ἔγιναν ὁ τρόμος καὶ ὁ φόβος τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου, προξενώντας σοβαρὲς ἀπώ­λειες καὶ σύγχυση.

………..Ὁ γενναῖος Ψαριανὸς  συνέχισε νὰ ἀγωνίζεται σθεναρὰ καὶ μετὰ τὴν κατα­στροφὴ τῆς ἱδιαίτερης πατρίδας του, τὸν Ἰούνιο τοῦ 1824, παίρνοντας μέρος σὲ πολλὲς ναυτι­κὲς ἐπιχειρήσεις μέχρι τὸ τέλος τῆς σύ­ντομης ζωῆς του. Ὁ θάνατος ὰπὸ πνευμονία τὸν βρῆκε πρόωρα, στὶς 6/19 Ἀπριλίου 1827, στὴν διάρκεια ἀκόμη μίας ἀποστολῆς, προτοῦ προλάβει νὰ δῇ ἐλεύθερη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ὁποῖα προσέφε­ρε τὶς ὑπηρεσίες του ἀλλὰ καὶ τὴν  περι­ουσία του..

……….Στὶς ἀρετὲς τοῦ Ἀποστόλη καταγράφεται καὶ ἡ φιλανθρωπία του. Ὑπῆρξε ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀνιδιοτελεῖς ἀγωνιστές.,

Αφήστε μια απάντηση