ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

.

ipen-omiros

.

ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα

.

……….Λόγια πολλά και γνώμες υπάρχουν στους ανθρώπους. Επέων δε πολύς νόμος ένθα και ένθα.

……….Π.χ. Μην ακούς κανέναν που προσπαθεί με ωραία λόγια να σε εξαπατήσει, στρεπτή δε γλώσσ’ εστί βροτών, πολέες δ’ ένι μύθοι. 

……….(βλ. Ὁμήρου Ἰλιὰς Υ΄ στ. 246-249  «ἔστι γὰρ ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυθήσασθαι πολλὰ μάλ᾽, οὐδ᾽ ἂν νηῦς ἑκατόζυγος ἄχθος ἄροιτο. στρεπτὴ δὲ γλῶσσ᾽ ἐστὶ βροτῶν, πολέες δ᾽ ἔνι μῦθοι παντοῖοι, ἐπέων δὲ πολὺς νομὸς ἔνθα καὶ ἔνθα.»)

***

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, τού Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαββάλας.

λεκτρονικ πηγ  νότητα: «Εδικ θέματα-μηρος»

(Προσωπογραφία τοῦ Ὁμήρου ἀγνώστου, πιθανὸν Φλαμανδοῦ ζωγράφου, τεχνοτροπίας Καραβάτζιο).

Ἐπιμέλεια εἰκόνας: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση