ΟΙ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 1870-1940

.

.

Οι σλαβόφωνοι τής Μακεδονίας
Η πορεία τής ενσωμάτωσης στο Ελληνικό κράτος 1870-1940

 .

Βασίλης Κ. Γούναρης

Περίληψη

……….Σκοπός τής μελέτης αυτής είναι ο προσδιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων που καθόρισαν την στάση τού χριστιανικού σλαβόφωνου πληθυσμού έναντι τού ελληνικού εθνικού κράτους στην πορεία των ιστορικών γεγονότων μέχρι το 1940, σε μία προσπάθεια να ερμηνευτεί η πορεία τής ενσωμάτωσης χωρίς την χρήση φυλετικών όρων που έχει κυριαρχήσει στην βιβλιογραφία.

……….Η διάσπαση των Σλαβόφωνων σε δύο εθνικά στρατόπεδα, των βουλγαριζόντων Εξαρχικών και των Γραικομάνων Πατριαρχικών, ήταν μία εξαιρετικά αργή διαδικασία που βασίστηκε αρχικά στην πολιτική συγκυρία και στα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα τού 19ου αιώνα και όχι σε προϋπάρχουσες εθνοτικές διαφορές. Η διαδικασία αυτή, παρ’όλες τις συγκρούσεις και τις πολυετείς εθνικές προπαγάνδες δεν είχε ολοκληρωθεί κατά την διάρκεια τής τουρκοκρατίας, προσδιόρισε όμως σε σημαντικό βαθμό την κατοπινή πορεία των Σλαβόφωνων έναντι τού δημοσίου.

……….Σε αδρές γραμμές το σκηνικό επαναλήφθηκε από τους Βαλκανικούς Πολέμους μέχρι τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντοτε τα ίδια. Η διοικητική και η ιδεολογική ανεπάρκεια τού ελληνικού κράτους, ιδίως των κατώτερων δημοσίων λειτουργών, που πολλές φορές ερμήνευαν τις γλωσσικές και πολιτιστικές διαφορές ως αμφισβήτηση τής ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, είχε τεράστιο συναισθηματικό κόστος στο χώρο των Σλαβόφωνων.

……….Η πιεστική πολιτική και διπλωματική κατάσταση εξανάγκαζε κόμματα και κυβερνήσεις σε βεβιασμένους χειρισμούς που ενίσχυαν τους φόβους των αλλόγλωσσων αγροτών. Τα συμφέροντα των κομμάτων συντηρούσαν τους φόβους και τα τοπικά πάθη γιά τον αποτελεσματικότερο έλεγχο τού εκλογικού σώματος των νέων επαρχιών. Τέλος, η αντιπαράθεση εντοπίων και προσφύγων και τα συναφή οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα επέτειναν τα αισθήματα τής εγκατάλειψης.

……….Ωστόσο δεν θα πρέπει να διαφεύγει τής προσοχής τού σύγχρονου παρατηρητή ότι, παρά τις δυσκολίες που επισημάνθηκαν, η διαδικασία τής περιθωριοποίησης και τής σταδιακής σύμπηξης διαφοροποιημένης εθνοτικής ταυτότητας – στον βαθμό που η εξέλιξη αυτή προχώρησε κατά τα μεσοπολεμικά χρόνια – αφορούσε μόνον πολύ μικρό ποσοστό τού σλαβόφωνου πληθυσμού τής Μακεδονίας.


Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο: www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση