ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ

.trapezounta

.

Τραπεζούντα

,

……….Αποικία τής Σινώπης η οποία ιδρύθηκε το 756 π.Χ. και χαρακτηριζόταν ως “Πόλις Ελληνίδα μεγάλη και ευδαίμων”.

……….Στις αρχές τού 20ου  αιώνα είχε περίπου 50.000 κατοίκους, ενώ κατά το παρελθόν αποτέλεσε την πρωτεύουσα τής αυτοκρατορίας των Κομνηνών.

Σχετική ενότητα: Πόντος 

***

Αντί πηγής:

Ευχαριστώ θερμά τον καλό φίλο Κωνσταντίνο Νίγδελη γιά την παραχώρηση τόσο τού έργου «Πατρίδες Ελλήνων» το οποίο περιέχει τις όμορφες φωτογραφίες, όσο και γιά την άδεια δημοσιεύσεώς τους.

Επιμέλεια εικόνας και κειμένου: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση