ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

.

ipen-omiros

.

πάντων μὲν κόρος ἐστὶ καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο, τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἷναι ἢ πολέμου

,

……….Σε όλους μας έρχεται ο κορεσμός, τού ύπνου, τής σαρκικής απόλαυσης, των γλυκών τραγουδιών και των ρυθμικών χορών που είναι προτιμότερα από τον πόλεμο. Πάντων μεν κόρος εστί, και ύπνου και φιλότητος μολπής τε γλυκερής και αμύμονος ορχηθμοίο των περ τις και μάλλον εέλδεται εξ έρον είναι ή πολέμου.

……….(βλ. Ὁμήρου Ἰλιὰς Ν΄ στ. 631-639 «Ζεῦ πάτερ ἦ τέ σέ φασι περὶ φρένας ἔμμεναι ἄλλων ἀνδρῶν ἠδὲ θεῶν· σέο δ᾽ ἐκ τάδε πάντα πέλονται· οἷον δὴ ἄνδρεσσι χαρίζεαι ὑβριστῇσι Τρωσίν, τῶν μένος αἰὲν ἀτάσθαλον, οὐδὲ δύνανται φυλόπιδος κορέσασθαι ὁμοιΐου πτολέμοιο. πάντων μὲν κόρος ἐστὶ καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο, τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἷναι ἢ πολέμου· Τρῶες δὲ μάχης ἀκόρητοι ἔασιν.»)

***

Πηγή: Το καταπληκτικό Λεξικό Αρχαϊστικών Φράσεων, τού Δημήτριου Τσιρόγλου από τις εκδόσεις Σαββάλας.

λεκτρονικ πηγ  νότητα: «Εδικ θέματα-μηρος»

(Προσωπογραφία τοῦ Ὁμήρου ἀγνώστου, πιθανὸν Φλαμανδοῦ ζωγράφου, τεχνοτροπίας Καραβάτζιο).

Ἐπιμέλεια εἰκόνας: λληνικ μερολόγιο

Αφήστε μια απάντηση