ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΕΪΚΟΣ (+24/4/1827)

.

Βέϊκος Λάμπρος (; – 24/4/1827)

 .

……….Σουλιώτης ἀγωνιστής. Μετὰ τὴν πτώση καὶ τὸν θάνατο τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ὁ Βέϊκος ἔλαβε μέρος στὸν ἀγῶνα τῶν Ρουμελιωτῶν. Στὴν διάρκεια τοῦ ἐμφυλίου, ὁ Βέϊκος καὶ ἄλλοι Ρουμελιῶτες μὲ 3000 ἄνδρες ἔφτασαν στὴ Βοστίτσα (Αἵγιο) γιὰ νὰ βοηθήσουν τὴν κυβέρνηση Κουντουριώτη.

……….Ἐνίσχυσε τὴν ἄμυνα τοῦ Μεσολογγίου καὶ ἀρνήθηκε τὶς προτάσεις τοῦ Κιουταχῆ νὰ μεσολαβήσει γιὰ σύναψη συμφωνίας μὲ τοὺς πολιορκημένους. Μετὰ τὴν Ἔξοδο ἔλαβε μέρος σὲ ὅλες γενικῶς τὶς ἐπιχειρήσεις τῆς Ἀττικῆς καὶ σκοτώθηκε στὴν μάχη τοῦ Ἀναλάτου στὶς 24 Ἀπριλίου 1827.


Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο ιστολόγιο «Ιδιωτικές Έρευνες» τού κυρίου Σωκράτη Στρατή.

Αφήστε μια απάντηση