Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1947 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 001

.

Ἡ ἑνσωμάτωσις τῆς Δωδεκανήσου

 

Ἡ Δωδεκάνησος ἀπελευθερώθηκε στὶς 8 Μαΐου 1945, γιὰ δύο ὄμως χρόνια τέλεσε ὑπὸ Βρετανικὴ στρατιωτικὴ διοίκηση. Στὶς 31 Μαρτίου 1947,  ἡ διοίκηση τῆς Δωδεκανήσου παραδόθηκε ἀπὸ τὶς Βρετανικὲς ἀρχὲς στὸν ἀντιναύαρχο Περικλῆ Ἰωαννίδη.  Ἑνσωματώθηκε πλήρως μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα στὶς 7 Μαρτίου τοῦ 1948.

.Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ψήφισμα τοῦ Ἐθνικοῦ Πανδωδεκανησιακοῦ Συνεδρίου ποὺ ἔγινε στὴν Πάτμο τὸν Ἰούνιο τοῦ 1912, καὶ κοινοποιήθηκε στοὺς Ἰταλοὺς,  καθὼς καὶ στὶς Μεγάλες Δυνάμεις.

«Τὸ κοινόν τῶν Νησιωτῶν τοῦ Αἰγαίου  διακηρύσσει τὸν προαιώνιον ἐθνικὸν τῶν  Νησιωτῶν πόθον τῆς ἑνώσεως αὐτῶν μετὰ τῆς μητρὸς των, Ἑλλάδος

..

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στ : www.e-istoria.com

Αφήστε μια απάντηση