ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21-Σπυρίδων Σπυρομήλιος

.

Σπυρομήλιος Σπυρίδων
Σπυρομήλιος Σπυρίδων

.

Σπυρομήλιος  Σπυρίδων (Χειμάρρα 1800 – Αθήνα 1880)

 

Στρατιωτικός, αγωνιστὴς του 1821 με σημαντικὴ συμμετοχὴ στὴ Β´ πολιορκία τού Μεσολογγίου. Πολιτικὸς την εποχὴ τού Όθωνα καὶ απομνημονευματογράφος.

Σπούδασε τη στρατιωτικὴ τέχνη στὴ Νεάπολη τής Ιταλίας. Έλαβε μέρος στις στρατιωτικὲς επιχειρήσεις στὸ Ναύπλιο καὶ τὴν Ανατολικὴ Στερεὰ Ελλάδα.

Έγινε αρχηγὸς τής προσωπικής φρουράς τού Δ.Υψηλάντη. Ως Καποδιστριακὸς γνώρισε διώξεις απὸ τὴν Αντιβασιλεία τού Όθωνα. Στὸ διάστημα 1840-44 ήταν διοικητὴς τής Σχολής Ευελπίδων καὶ συμμετέσχε ενεργὰ στὰ γεγονότα τής 3ης Σεπτεμβρίου 1843.

Γιὰ τὴν ανάμειξή του στὰ απελευθερωτικὰ κινήματα τού 1854, διώχτηκε απὸ τὸ «Υπουργείο Κατοχής » τού Μαυροκορδάτου. Ως τὸ 1876 ανέλαβε ξανὰ τέσσερες φορὲς τό Υπουργείο Στρατιωτικών, ονομάστηκε σύμβουλος Επικρατείας (1868-72) καὶ πρόεδρος τής Βουλής (1872). Στα Απομνημονεύματά του κατέγραψε τὰ ιστορικὰ γεγονότα τής β´πολιορκίας τού Μεσολογγίου.

Αφήστε μια απάντηση