ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΡΑΖΗΚΟΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

.

Προσωπογραφία τού Θανάση Ραζηκότσικα, Γενικού Αρχηγού Μεσολογγίου, ελαιογραφία σε μουσαμά του Ι. Τρικογλίδη, 1929.
Ραζηκότσικας  Ἀθανάσιος  
(Μεσολόγγι  1798  – 11/04/1826 Μεσολόγγι)

.

……….Ἀθανάσιος Ραζῆς ἤ Ἀθανάσιος Κότσικας. Ἀγωνιστής ἀπὸ τὸ Μεσολόγγι, γενικὸς ἀρχηγὸς τῶν συμπολιτῶν του κατὰ τὴν Ἐπανάσταση. Πρωτεργάτης τῆς ἀντιστάσεως κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πολιορκιῶν τῆς μαρτυρικῆς πόλεως. Ξεχώρισε γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν ὀργανωτικὴ του δεινότητα. Κατάφερε νὰ ὁλοκληρώσῃ τὰ ὀχυρωματικὰ ἔργα καὶ νὰ ἐφοδιάσῃ τὴν πόλι τοῦ Μεσολογγίου μὲ μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

……….Ἔπεσε μαχόμενος, σὲ ἡλικία 28 ἐτῶν, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἐγχειρήματος τῆς Ἐξόδου (στὶς 11 Ἀπριλίου 1826), προσπαθώντας νὰ προστατεύσῃ μίαν ὁμάδα ἀμάχων.

Αφήστε μια απάντηση