ΛΕΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ

.

ΤΟ ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 1204 -ΒΕΝΕΤΙΑ

.

Λεηλατώντας τὴν Βασιλεύουσα

.

……….Ἡ δραματικὴ ἀπογύμνωσις (καταλήστευσις),  τῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς Βασιλευούσης, ἀπὸ τοὺς «πολιτισμένους» ἐκ Δυσμῶν  Σταυροφόρους.

……….Φράγκοι καὶ Φλαμανδοὶ στὴν πλειονότητὰ τους, ἀλλὰ καὶ Γερμανοί, Λομβαρδοί, Tοσκάνοι καὶ φυσικὰ Βενετοί,  ἀποτελοῦσαν τὸ σῶμα τῆς Δ´ Σταυροφορίας , ποὺ κατέλαβε καὶ λεηλάτησε τὴν Κωνσταντινούπολη στὸ ὄνομα τοῦ Πάπα Ἰννοκέντιου Γ´.

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ἡ καταλήστευσις  ἔργων τέχνης καὶ γενικότερα πολιτιστικῶν θησαυρῶν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας,  ἐξακολούθησε καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς Λατινικῆς  κατοχῆς στὴν Κωνσταντινούπολη.

Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό: www.e-istoria.com

.

«Στὰ 1423, στὴν βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη, ὁ Ἰταλὸς Τζοβάννι Ἀουρίσπα ἀνακάλυψε, ἀφαίρεσε καὶ μετέφερε στὴν πατρίδα του,  ἕνα πολύτιμο χειρόγραφο, τὸ ὁποῖο περιεῖχε τοὺς καλούμενους «Ὁμηρικοὺς Ὕμνους».

Αφήστε μια απάντηση