ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΣΜΟΣ

.

Παιδικοὶ ἀρραβῶνες Νικόλαος Γύζης 1877
Παιδικοὶ ἀρραβῶνες Νικόλαος Γύζης 1877
..
ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΣΜΟΣ

.

Ὁ βαρὺς φόρος Ἑλληνικοῦ αἵματος
.

Τὸ θέμα τοῦ πίνακα τοῦ Νικολάου Γύζη, ἀφορᾶ ἕνα ἔθιμο ποὺ ἴσχυε στὴν Ἑλλάδα τὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας,  σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο οἱ ἀρραβῶνες  ἔπρεπε νὰ γίνονται στὴν παιδικὴ ἡλικία.

Τὸ ἔθιμο αὐτὸ ἀποτέλεσε μία ἀναγκαία πράξη ἄμυνας ἀπέναντι στὸ παιδομάζωμα, μία ἀπὸ τὶς τραγικότερες μορφές ἐξισλαμισμοῦ καὶ “γενοκτονίας”, ποὺ καθιερώθηκε ἀπὸ τὸν Μουρὰτ Β’ στὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰῶνος.

Τῶρα τὸ Μάρτη μὲ δροσιές, π’ ἀνοίγουν τὰ λουλούδια,

βουνὰ μου, μὴν ἀνθίσετε, μὴν ἀκουστοῦν τραγούδια,

γιατί ἦρθαν χρόνια δύστυχα, καταραμένα χρόνια.

Οἱ Τοῦρκοι παίρνουν τὰ παιδιά , τὰ ρίχνουν στὰ χαρέμια.

Βουνὰ μου, χαμηλώσετε, ἀνυψωθεῖτε κάμποι,

Καὶ σεῖς δεσμὰ τῆς φυλακῆς, καεῖτε, γκρεμιστεῖτε,

Καὶ σὺ, ὁ ἀδερφούλης μου, τοὺς Τούρκους νὰ σκοτώνεις,

κι ὅσους εἶναι στὴ φυλακὴ νὰ τοὺς ἐλευθερώνεις.

Δημοτικὸ τραγούδι ἀπὸ τὸ Θεσπρωτικὸ.

.

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο στό :  www.e-istoria.com 

.

Ἐξ ἴσου ἐνδιαφέρον καὶ διαφωτιστικὸ εἶναι τὸ ἄρθρο μὲ τίτλοΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΙ”  τὸ ὁποῖο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε  ἐδῶ

Αφήστε μια απάντηση