Ο ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 – ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΧΕΣΗ

.

1 ΜΑΡΞ ΚΑΡΛ

τσι και κου

.

Ο ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 
ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΧΕΣΗ

 

.
τοῦ Γιώργου Κεκαυμένου

.

……….Κάποτε ὁ Λένιν μιλοῦσε σὲ ὁρισμένους κομματικοὺς συντρόφους του γιὰ ἕνα θέμα. Ὅμως ἕνας ἀπ’ αὐτούς, ἀντιλαμβανόμενος τὸ πόσο ἀντίθετα μὲ τὴν πραγματικότητα ἦταν αὐτὰ ποὺ ἄκουγε, τόλμησε νὰ ἐκφράσῃ τὴν ἀντίρρησή του, λέγοντας στὸν Λένιν τὰ ἑξῆς:

  • «Μά, σύντροφε Λένιν, αὐτά ποὺ λέτε εἶναι ἀντίθετα πρὸς τὰ γεγονότα!». Τότε ὁ Λένιν, χωρίς καθόλου νὰ ταραχτῇ, ἀπάντησε μὲ ὀλύμπια ἠρεμία στὸν ἀφελὴ του σύντροφο:
  • «Ἐ τότε, τόσο τὸ χειρότερο γιὰ τὰ γεγονότα!».

……….Αὐτήν τὴν ἀρχή τοῦ Λένιν ἐφαρμόζουν, μὲ ἀξιέπαινη ἀκρίβεια, ὅλοι οἱ κομμουνιστὲς τοῦ κόσμου μέχρι και σήμερα.

……….Στὶς 25 Μαρτίου 2009 ὁ «Ριζοσπάστης» δημοσίευσε ἕνα ἄρθρο, ὅπου λέει ὅτι ἡ 25η Μαρτίου προσδιορίσθηκε ὥς ἡμερομηνία γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἐπανάστασης μόλις τὸ 1838, ἀπὸ τὸν Ὄθωνα καὶ τὴν ἐκκλησία.

……….Ξέρουν ἄραγε οἱ καλοί μας σύντροφοι κομμουνιστὲς ποιὰ ἦταν στὴν πραγματικότητα ἡ γνώμη τοῦ ἴδιου τοῦ Κάρλ Μάρξ γιὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ γιὰ τὴν «ἐπαναστατικὴ τόλμη τῶν Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν»; Ὄχι. Τὴν ἁγνοοῦν, ἤ μᾶλλον, τὴν ἀποκρύπτουν. Καὶ τὸ ἀστεῖο εἶναι πὼς οἱ Ἕλληνες […] κομμουνιστὲς ἁγνοοῦν τὴν ἄποψη τοῦ Μὰρξ γιὰ μία ἐπανάσταση τὴν ὁποίαν οἱ ἴδιοι ἀπὸ τὴ μία τὴν ἐξυμνοῦν σὲ ὑπερθετικὸ βαθμό, βρίζοντας ταυτόχρονα τὴν ἐκκλησία διότι δῆθεν ἐναντιώθηκε πρὸς αὐτήν καὶ τὴν πολέμησε μὲ κάθε τρόπο.

……….Δῆθεν ἐπανάσταση ἦταν γιὰ τὸν Μὰρξ  ἡ Κρητικὴ ὲπανάσταση τοῦ 1866Καὶ ὅπως βλέπετε, ὁ Μὰρξ δὲν μασοῦσε καθόλου τὰ λόγια του, προκειμένου νὰ βρίσῃ μὲ τὸν πιὸ ἄθλιο τρόπο τοὺς Ἕλληνες, ποὺ τολμοῦσαν νὰ ἐπαναστατοῦν γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τὸν πόθο τους γιὰ λευτεριά.


  • Ὁλόκληρο τὸ κείμενο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό :  www.e-istoria.com 

Αφήστε μια απάντηση