ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

.

Ἄποψις τοῦ λιμανιοῦ τῆς Ρόδου καὶ τῶν ἀνεμόμυλων.
Ἄποψις τοῦ λιμανιοῦ τῆς Ρόδου καὶ τῶν ἀνεμόμυλων.

.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

 5ος  – 15ος ΑΙΩΝΑΣ

..

 Ἡ πρώτη γραπτὴ ἀναφορὰ γιὰ τοὺς ἀνεμόμυλους τῆς Ρόδου εἶναι τοῦ περιηγητὴ Priester aus Frankfurt  ποὺ τὴν ἐπισκέφθηκε μεταξὺ 1350-1370. Ἔκτοτε καὶ μέχρι τὸ 1519, ἀρκετοὶ εὐρωπαῖοι περιηγητὲς ἀναφέρονται στοὺς ἀνεμόμυλους τῆς Ρόδου παρέχοντας σχετικὲς πληροφορίες.

Τὸ 1248, ὅταν διοικοῦσε τὴ Ρόδο ὁ Ἰωάννης Γαβαλᾶς καὶ ἔλειπε στὰ μέρη τῆς Νικομήδειας βοηθῶντας τὸν Αὐτοκράτορα ἐνάντια στοὺς Λατίνους ποὺ κρατοῦσαν τὴν Κωνσταντινούπολη, βρήκαν καιρὸ οἱ Γενοβέζοι καὶ κατέλαβαν τὴν πόλη ποὺ τὴν κράτησαν ἔως τὸ 1250.

Τότε ὁ βασιλιὰς Ἰωάννης, ποὺ βρισκόταν στὴ Σμύρνη, διόρισε στρατηγὸ τὸν πρωτοσέβαστο Θεόδωρο Πρωτοστέφανο  καὶ τὸν ἔστειλε στὴ Ρόδο μὲ ἀξιόλογο στρατό, καράβια καὶ 300 ἄλογα.  Αὐτὸς αἰφνιδίασε τοὺς λεηλατῶντες τὴν ὕπαιθρο  Λατίνους  καὶ τοὺς σκότωσε. Οἱ πεζοὶ ποὺ βρίσκονταν στὴν πόλη δὲν ἄντεξαν γιὰ πολὺ τὸν ἀγῶνα καὶ ἀφοῦ συνθηκολόγησαν, παρέδωσαν τὴν πόλη καὶ μεταφέρθηκαν αἰχμάλωτοι στὸ βασιλιᾶ Ἰωάννη, ποὺ τοὺς φέρθηκε εὐγενικά.

Ἔτσι, ὁ περιηγητὴς Jean Thenaud τὸ 1512 δίνει μιὰ πιὸ πιστευτὴ ἐξήγηση γιὰ τοὺς γενοβέζους αἰχμαλώτους, ποὺ φαίνεται ὅτι τότε, γιὰ νὰ κερδίσουν τὴν ἐλευθερία τους, ἔχτισαν τοὺς μύλους τοῦ λιμανιοῦ.

Διαβᾶστε τὴν συνέχεια τοῦ ἄρθρου στόwww.e-istoria.com

,

Αφήστε μια απάντηση