ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

.

Λογοθέτης Λυκοῦργος (Καρλόβασι Σάμου 1772 - Ἀθήνα 1850)
Λογοθέτης Λυκοῦργος (Καρλόβασι Σάμου 1772 – Ἀθῆναι 1850)

.

.Λογοθέτης Λυκοργος (Καρλόβασι Σάμου 1772 – θῆναι 1850)

,

……….Πολιτικὸς καὶ στρατιωτικὸς ἡγέτης τῆς Σάμου κατὰ τὴν Ἐπανάσταση, ἀπὸ τὶς σημαντικότερες μορφὲς τοῦ Ἀγώνα. Τὸ πραγματικό του ὄνομα ἦταν Γεώργιος Παπλωματᾶς. Ὑπηρέτησε στὴν αὐλὴ τοῦ ἡγεμόνα τῆς Βλαχίας Ἀλέξανδρου Σούτσου καὶ πῆρε τὸ ἀξίωμα τοῦ «λογοθέτη». Μυήθηκε τὸ 1820 στὴ Φιλικὴ Ἑταιρεία καὶ πῆρε τὸ ψευδώνυμο Λογοθέτης.

……….Ἀναγνωρίστηκε ὡς ἀρχηγὸς τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς Σάμου καὶ ὁδήγησε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ νησιοῦ σὲ ἐπιτυχία. Δὲν εἶχε ὅμως τὴν ἴδια τύχη τὸ ἐγχείρημά του στὴν Χίο στὶς 10 Μαρτίου 1822. Κλήθηκε στὴν Πελοπόννησο γιὰ νὰ ἀπολογηθεῖ καὶ κρατήθηκε δέσμιος ὡς τὸν Δεκέμβριο.

……….Ὁ Καποδίστριας ἀναγνώρισε τὸν Λογοθέτη ἀρχηγὸ τῆς Σάμου καὶ τὸν διόρισε μέλος τοῦ «Πανελληνίου». Ὅταν ἡ Σάμος τὸ 1832 ἔμεινε ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδας, ἔφυγε ἀπὸ τὸ νησὶ καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴν Χαλκίδα.

Περισσότερα γιὰ τὸν Ἀγωνιστὴ στό : http://www.vathi.org/

Αφήστε μια απάντηση