ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

,

,

Μετέωρα – τόπος συνάντησης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων

.

……….Ὅλες οἱ θεωρίες συγκλίνουν στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ βράχοι τῶν Μετεώρων, σχηματίστηκαν ἀπὸ διάβρωση καὶ συσσώρευση ἱζημάτων καὶ λοιπῶν πετρωμάτων στὴν περιοχὴ τοῦ σημερινοῦ κάμπου τῆς Θεσσαλίας πρὶν ἀπὸ 20 μὲ 30 ἑκατομμύρια χρόνια.

……….Σύμφωνα μὲ τοὺς βυζαντινολόγους, οἱ πρῶτοι ἀσκητὲς εἶχαν καταφύγει στὴν περιοχὴ στὰ τέλη τῆς πρώτης χιλιετίας (9ο με 10ο αἰῶνα). Αὐτοὶ χρησιμοποιῶντας σκαλωσιὲς ποὺ τὶς στήριζαν σὲ δοκάρια σφηνωμένα σὲ τρύπες μέσα στοὺς βράχους, ἀναρριχήθηκαν σὲ αὐτούς.

……….Ἡ συμβολὴ τῶν Μονῶν στὸ θέμα τῆς παιδείας ὑπῆρξε σημαντικοτάτη.Ἵδρυσαν σχολεῖα γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ μαζὶ καὶ ἡ Ὁρθόδοξη πίστη. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὺτὸ στὰ μέσα τοῦ 16ου αἰῶνα εἶχε συγκροτηθεῖ ἡ Σωκράτους Ἀκαδημία .

Ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στό : www.e-istoria.com

***

Αφήστε μια απάντηση