Σχετικὰ μὲ τὴν σελίδα : «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο/ Ἑλληνοϊστορεῖν»

Σχετικὰ μὲ τὴν σελίδα

……….Ἡ ἐργασία τῆς σελίδας «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο/Ἑλληνοϊστορεῖν», εἶναι ἀποτέλεσμα προσωπικοῦ χρόνου (ὁ ὁποῖος δὲν περισσεύει) καὶ ἀστείρευτης ἀγάπης γιὰ τὸ διάβασμα καὶ τὴν ἔρευνα μὲ ἀντικείμενο τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία.

……….Ἡ σελίδα δὲν ἐπιδοτεῖται ἀπὸ ἰδιωτικοὺς ὀργανισμούς, κυβερνητικοὺς φορεῖς, κομματικοὺς σχηματισμούς, φυσικὰ πρόσωπα καὶ ἑταιρεῖες. Τροφοδοτεῖται μόνο ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ αὐτήν, ἐμπλουτίζοντας τὶς δημοσιεύσεις της.

……….Καλοπροαίρετα σχόλια καὶ ἐπισημάνσεις εἶναι πάντοτε δεκτά, κατὰ προτίμηση στὴν ἑλληνικὴ (ἐξαιρουμένων περιπτώσεων ὅπου ἡ τεχνολογία δὲν τὸ ἐπιτρέπει).


Ἱστολόγια ἀγαπημένα

4 απαντήσεις στο “Σχετικὰ μὲ τὴν σελίδα : «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο/ Ἑλληνοϊστορεῖν»”

Αφήστε μια απάντηση

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν