Αρχείο κατηγορίας ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – “ΝΑΟΥΣΑ 1892 – 1906”

,

ΝΑΟΥΣΑ 1892-1906.

Συγγραφέας Εμμανουήλ Στ. Βαλσαμίδης, “Νάουσα 1892-1906”, την οποία κυκλοφορεί η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών από το 2010 (σελ. 459. Χορηγός: ΤΕΔΚ Νομού Ημαθίας).
,
,
Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών κυκλοφόρησε τη μελέτη του Ναουσαίου εκπαιδευτικού Εμμανουήλ Στ. Βαλσαμίδη Νάουσα 1892-1906 υπό την επιστημονική επίβλεψη του καθηγητού Αθανασίου Καραθανάση, Αντιπροέδρου της Εταιρείας. Χορηγός της εκδόσεως είναι η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ημαθίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – “ΝΑΟΥΣΑ 1892 – 1906”