Αρχείο ετικέτας ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΟ 1878

.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ,,

Η Επανάσταση στην Θεσσαλία το 1878

 ,

Από την Ιστορία  του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός,  1833-1881, τόμος ΙΓ’, εκδοτική Αθηνών ΑΕ, 1977. (Σελ. 339 έως 340)

 ,

……….Η Θεσσαλία αποτελούσε την βάση εξορμήσεως κάθε επαναστατικής ενέργειας των υπόδουλων Ελλήνων. Η εύκολη επαφή και η απροσδόκητη διείσδυση ενόπλων τμημάτων από το βασίλειο, καθιστούσε σχετικά εύκολη την προετοιμασία επαναστατικών κινημάτων. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΟ 1878