Αρχείο κατηγορίας ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ

.

Θανάση Μουσόπουλου

Άβδηρα, 20/5/83

.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ
.
.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Δημόκριτος σήμερα

Η περιπέτεια του ανθρώπινου πνεύματος είναι συναρπαστική. Ιδιαίτερα όταν περασμένες απόψεις, μετά από κάποια μακρόχρονη ανακοπή, εμφανίζονται ξανά κάνοντας μια καινούρια σταδιοδρομία.

Η σκέψη του Δημόκριτου -παρόλο που μόνο αποσπασματικά μας παραδόθηκε- είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ο ΑΒΔΗΡΙΤΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Τὸ ἐπ᾿ ἐμοί, ἐνόσῳ ζῶ καὶ ἀναπνέω καὶ σοφρονῶ, δὲν θὰ παύσω πάντοτε, νὰ ὑμνῶ μετὰ λατρείας τὸν Χριστόν μου, νὰ περιγράφω μετ᾿ ἔρωτος τὴν φύσιν, καὶ νὰ ζωγραφῶ μετὰ στοργῆς τὰ γνήσια Ἑλληνικὰ ἔθη. ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου· κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν οὐ μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαί σοι ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου. (Ἀ.Π., Λαμπριάτικος Ψάλτης) Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ