Αρχείο κατηγορίας ΜΑΝΙΑΤΕΣ/ΛΑΚΩΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

,

Δημήτριος Καλαποθάκης

,

Ὁ Μακεδονικὸς ἀγῶν ἦτο ἰδιόμορφος εἰς τὴν προπαρασκευὴν καὶ τὴν ὀργάνωσιν καὶ πολύμορφος εἰς τὴν ἔνοπλον δράσιν. Εἰς ὅλας τὰς φάσεις αὐτοῦ μετέχουν οἱ Μανιᾶται, οἱ ὁποῖοι ἐθελοντικῶς ἐπολέμησαν καὶ προηγουμένως εἰς τὴν Κρήτην τὸ 1841, 1892, 1895, 1897, εἰς τὴν Θεσσαλίαν τὸ 1854 καὶ εὶς τὴν Μακεδονίαν τὸ 1897.

 Προπαρασκευή.

Εἰς αὐτὴν σθεναρῶς ἔδωσαν τὸ παρὸν δύο Μανιᾶται διαπρεπεῖς δημοσιογράφοι καὶ διευθυνταὶ ἐφημερίδων, ὁ Πέτρος Κανελλίδης τῶν «Καιρῶν» και ὁ Δημήτριος Καλαποθάκης τοῦ «Ἐμπρός».

Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ