Αρχείο κατηγορίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ (ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ)

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ – ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

,

,

Ἡ ἐκδίκηση τῶν τόνων – οἱ συνέπειες ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας 

.

……….Τὴν 1η Σεπτεμβρίου τοῦ 1982  ἐφαρμόζεται πλέον ἐπισήμως τὸ μονοτονικὸ σύστημα γραφῆς (πλησιέστερο πρὸς τὸ ἀτονικό), σὲ ὅλο τὸν δημόσιο τομέα. Σὲ μία ἀπὸ τὶς παραγράφους ὅπως δημοσιεύθηκε στὸ ΦΕΚ Α΄52 ἀναφέρεται ὅτι: «[]λάθη ποὺ ὁφείλονται σὲ παράβαση τῶν νέων κανόνων τοῦ τονισμοῦ (δηλαδὴ τὸ νὰ γράψῃ κάποιος σὲ πολυτονικὸ γιὰ τοὺς φωστῆρες μεταρρυθμιστὲς θεωρεῖται λάθος!..), σημειώνονται, ἀλλὰ δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὅψιν (!!) γιὰ τὴν βαθμολόγηση τῶν γραπτῶν δοκιμίων τῶν ἐξετάσεων κάθε φύσεως, ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ σχολικὸ ἔτος 1981-82 ἤ προηγούμενα αὐτοῦ σχολικὰ ἔτη». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ – ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ