Αρχείο κατηγορίας ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μνημόνιο – Δούλοι του φόβου και της ελπίδας…

Το μνημόνιο είναι ευλογία!

.

Χρήστου Μητσάκη, Δρ. Ψυχολογίας

mitsakis_christos@hotmail.com

.

Μνημόνιο – Δούλοι του φόβου και της ελπίδας…

……….Ο Λουκιανός (125-180 μ.Χ.) στο σύγγραμμά του «Βίος Δημώνακτος» μάς πληροφορεί πως ο εκ Κύπρου κυνικός φιλόσοφος Δημώναξ, στην αναζήτησή του για το τι είναι ελευθερία και ποιός είναι πραγματικά ο ελεύθερος άνθρωπος, κατέληξε στο συμπέρασμα πως ελεύθερος είναι εκείνος που ούτε ελπίζει τίποτα, ούτε φοβάται («Άλλ’ εκείνον νομίζω [ελεύθερον] τον μήτε ελπίζοντά τι μήτε δεδιότα.») Συνέχεια ανάγνωσης Μνημόνιο – Δούλοι του φόβου και της ελπίδας…