Αρχείο κατηγορίας Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ 331 π.Χ.

Τὸ μωσαϊκό βρέθηκε κατὰ τὴν διάρκεια ἀνασκαφῶν τὸ 1831 στὴν Πομπηΐα, στὸ «σπίτι τοῦ Φαύνου». Εἶναι ἀπό τὰ πιὸ διάσημα ῥωμαϊκά μωσαϊκά μὲ διαστάσεις 5.82 χ 3,13 μ. Ἄλλοι πιστεύουν ὅτι ἀφορᾶ τὴν μάχη τῆς Ἰσσοῦ καὶ ἄλλοι τὴν μάχη τῶν Γαυγαμήλων. Ἡ εἰκόνα δείχνει τὸν Ἀλέξανδρο ἐπικεφαλῇς τῶν στρατευμάτων του, νὰ ἐφορμᾶ προσπαθώντας νὰ ἐμπλακῇ μὲ τὸν Δαρεῖο. Ἀλλά Ὁ Πέρσης βασιλιᾶς, ἤδη ἔχει στρέψει μὲ σκοπὸ τὴν διαφυγή, μὲ μόνο τὰ μάτια του νὰ βλέπουν πρὸς τὸν Ἀλέξανδρο. «Ἐθνικό Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Νάπολης-Νεαπόλεως». Πιθανὸν νὰ εἶναι ἀντίγραφο ἔργου τοῦ Φιλόξενου τοῦ Ἐρετριαῖα. Ἕνα ἀκριβές ἀντίγραφό του, δημιουργήθηκε λίγα χρόνια ἀργότερα ἀπό τὴν «Scuola Bottega del Mosaico di Ravenna» καὶ τοποθετήθηκε στὴν Πομπηΐα.

……….331 π.Χ.—Γαυγάμηλα, ἡ ἀμφίστομος παράταξις καὶ τὸ στρατηγικὸ δαιμόνιο τοῦ Μεγίστου τῶν Ἑλλήνων. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ 331 π.Χ.