ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

.

30 Ιουλίου

,

336 π.X.—Δολοφονεῖται στὶς Αἰγές ὁ Φίλιππος Β΄ ὁ Μακεδών ἀπό τὸν Παυσανία, μέλος τῆς σωματοφυλακῆς του, ἐνῷ ἐπρόκειτο νὰ τελεστῇ ὁ γάμος τῆς κόρης του, Κλεοπάτρας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

29 Ιουλίου

,

626.—Εμφανίζεται μπροστά από τα τείχη τής Βασιλεύουσας τεράστιο πλήθος Αβάρων, υπολογιζόμενο σε 110.000 με 150.000. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

.

.

28 Ιουλίου

,

388.—Ο Μέγας Θεοδόσιος κατατροπώνει τον στρατηγό των ρωμαϊκών στρατευμάτων στην Βρετανία Μάξιμο. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

27 Ιουλίου

,

1203.—Ο στόλος των Σταυροφόρων (4η Σταυροφορία) εμφανίζεται προ τής Κωνσταντινουπόλεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

26 Ιουλίου

,

306.Απεβίωσε στην Υόρκη τής Βρετανίας ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Γάιος Φλάβιος Βαλέριος Κωνστάντιος ο Χλωρός, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

25 Ιουλίου

,

325.—Λήγουν οι εργασίες τής Α΄ Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια τής Βιθυνίας. Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε τον Άρειο και τον Αρειανισμό. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

24 Ιουλίου

,

1054.—Ο Κηρουλάριος, παρά την αντίθετη άποψη τού Aυτοκράτορα, συγκάλεσε ενδημούσα Σύνοδο η οποία αναθεμάτισε τον πάπα. Τα αναθέματα τού 1054 άρθηκαν το 1965, αλλά το σχίσμα εξακολουθεί να ισχύει. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

23 Ιουλίου

,

776 π. X.—Αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πρώτος Ολυμπιονίκης (ως ημίθεος), θεωρείται ο Ιδαίος Ηρακλής. Προς τιμήν τού πατέρα του Δία, νίκησε στο αγώνισμα τού δρόμου τα αδέλφια του, Παιωναίο, Επιμήδη, Ιάσιο και Ίδα, και στεφανώθηκε με κλαδί αγριελιάς. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν