Όλα τα άρθρα του/της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Περί προσωπικῶν δεδομένων. Ὁ νέος νόμος τῶν προσωπικῶν δεδομένων ποὺ ἱσχύει ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 2018, ἔχει νὰ κάνῃ πιθανόν μὲ ὁρισμένες ἀναφορές τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἡμερολογίου σὲ πρόσωπα ποὺ συνδέονται μὲ γεγονότα. Κατὰ τὰ ἄλλα, δὲν εἴμαστε ἠλεκτρονικό κατάστημα, οὔτε διαφημίζουμε προϊόντα, ἄρα δὲν ἔχουμε στὴν κατοχή μας καὶ δὲν ἐπεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κανενός, ὅπως ἠλεκτρονικές κάρτες πληρωμῶν, ὀνοματεπώνυμα, κλπ. Συνεπῶς καὶ τὸ μήνυμα ποὺ θὰ ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸν Ἰούλιο περὶ «μὴ ἀσφαλοῦς συνδέσεως» δὲν μᾶς ἀφορᾶ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ προαναφέραμε. Ἡ ἐργασία τῆς σελίδος «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο/Ἑλληνοϊστορεῖν», εἶναι ἀποτέλεσμα προσωπικοῦ χρόνου (ὁ ὁποῖος δὲν περισσεύει) καὶ ἀστείρευτης ἀγάπης γιὰ τὸ διάβασμα καὶ τὴν ἔρευνα μὲ ἀντικείμενο τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Ἡ σελίδα δὲν ἐπιδοτεῖται ἀπὸ ἰδιωτικοὺς ὀργανισμούς, κυβερνητικοὺς φορεῖς, κομματικοὺς σχηματισμούς, φυσικὰ πρόσωπα καὶ ἑταιρεῖες. Τροφοδοτεῖται μόνο ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ αὐτήν, ἐμπλουτίζοντας τὶς δημοσιεύσεις της. Καλοπροαίρετα σχόλια καὶ ἐπισημάνσεις εἶναι πάντοτε δεκτά, κατὰ προτίμηση στὴν ἑλληνικὴ (ἐξαιρουμένων περιπτώσεων ὅπου ἡ τεχνολογία δὲν τὸ ἐπιτρέπει). ________________________________________________________ Σύνδεσμος στὸ YouTube: (https://www.youtube.com/channel/UC1KBHzC9VXhzCFHe-NP9zZA) Σύνδεσμος στὸ Face Book: (https://el-gr.facebook.com/ellinoistorein/) Σύνδεσμος στὴν Google: (https://plus.google.com/u/0/101925292769762103119)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

14 Σεπτεμβρίου

Ἡμέρα Ἐθνικῆς Μνήμης γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπό τὸ τουρκικὸ κράτος.

490 π.Χ..—Μία ἡμέρα μετὰ τὴν μεγαλειώδη νίκη τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν Πλαταιῶν συμμάχων τους στὴν μάχη τοῦ Μαραθῶνα, ἔφτασε καὶ τὸ Σῶμα Σπαρτιατῶν, δυνάμεως 2.000 ἀνδρῶν, ποὺ εἶχε ζητηθεῖ γιὰ βοήθεια. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

13 Σεπτεμβρίου

336.—Σαν σήμερα έγιναν τα εγκαίνια τού Ναού τής Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος αναγέρθηκε με βασιλικά έξοδα μετά την εύρεση τού Τιμίου Σταυρού. Οι εργασίες οικοδομήσεως είχαν ολοκληρωθεί ήδη από το 335. Την επομένη των εγκαινίων τού Ναού εορτάσθηκε η ύψωσις τού Τιμίου Σταυρού. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«Ἑλλήνων προμαχοῦντες Ἀθηναῖοι Μαραθῶνι χρυσοφόρων Μήδων ἐστόρεσαν δύναμιν.»

12 Σεπτεμβρίου

490 π.Χ.—Μὲ βάση τὴν χρονολόγηση Ἀττικοῦ καὶ Σπαρτιατικοῦ ἡμερολογίου, στὶς 12 Σεπτεμβρίου ἔγινε ἡ μεγάλη μάχη τοῦ Μαραθῶνα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

11 Σεπτεμβρίου

1537.—Ολοκληρώνεται η αναχώρηση τού στόλου των σφαγέων τούρκων από την Κέρκυρα μετά την παύση τής πολιορκίας (βλ.8/9). Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

10 Σεπτεμβρίου

490 π.Χ..—Μετὰ τὴν λήξη τοῦ ἀπαγορευτικοῦ χρονικοῦ διαστήματος, καὶ μία ἡμέρα μετὰ τὴν πανσέληνο, ἀναχώρησε ἡ Σπαρτιατικὴ βοήθεια, ἀνταποκρινόμενη στὸ κάλεσμα τῶν Ἀθηναίων. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

9 Σεπτεμβρίου

337.—Το μοίρασμα τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταξύ των γυιών τού Μεγάλου Κωνσταντίνου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη.
8 Σεπτεμβρίου

780.—Απεβίωσε ο Λέων Δ΄ ο Ίσαυρος (συχνά αποκαλούμενος και Χάζαρος), Αυτοκράτορας τής Ρωμανίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

7 Σεπτεμβρίου

413 π.Χ.(βλ. & 1/9) Κατά το 19ο έτος τού Πελοποννησιακού Πολέμου (κατά μία εκδοχή σαν σήμερα), οι Συρακούσιοι, σύμμαχοι των Σπαρτιατών, καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο κοντά στο λιμάνι των Συρακουσών. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ