Όλα τα άρθρα του/της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Περί προσωπικῶν δεδομένων. Ὁ νέος νόμος τῶν προσωπικῶν δεδομένων ποὺ ἱσχύει ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 2018, ἔχει νὰ κάνῃ πιθανόν μὲ ὁρισμένες ἀναφορές τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἡμερολογίου σὲ πρόσωπα ποὺ συνδέονται μὲ γεγονότα. Κατὰ τὰ ἄλλα, δὲν εἴμαστε ἠλεκτρονικό κατάστημα, οὔτε διαφημίζουμε προϊόντα, ἄρα δὲν ἔχουμε στὴν κατοχή μας καὶ δὲν ἐπεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κανενός, ὅπως ἠλεκτρονικές κάρτες πληρωμῶν, ὀνοματεπώνυμα, κλπ. Συνεπῶς καὶ τὸ μήνυμα ποὺ θὰ ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸν Ἰούλιο περὶ «μὴ ἀσφαλοῦς συνδέσεως» δὲν μᾶς ἀφορᾶ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ προαναφέραμε. Ἡ ἐργασία τῆς σελίδος «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο/Ἑλληνοϊστορεῖν», εἶναι ἀποτέλεσμα προσωπικοῦ χρόνου (ὁ ὁποῖος δὲν περισσεύει) καὶ ἀστείρευτης ἀγάπης γιὰ τὸ διάβασμα καὶ τὴν ἔρευνα μὲ ἀντικείμενο τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Ἡ σελίδα δὲν ἐπιδοτεῖται ἀπὸ ἰδιωτικοὺς ὀργανισμούς, κυβερνητικοὺς φορεῖς, κομματικοὺς σχηματισμούς, φυσικὰ πρόσωπα καὶ ἑταιρεῖες. Τροφοδοτεῖται μόνο ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ αὐτήν, ἐμπλουτίζοντας τὶς δημοσιεύσεις της. Καλοπροαίρετα σχόλια καὶ ἐπισημάνσεις εἶναι πάντοτε δεκτά, κατὰ προτίμηση στὴν ἑλληνικὴ (ἐξαιρουμένων περιπτώσεων ὅπου ἡ τεχνολογία δὲν τὸ ἐπιτρέπει). ________________________________________________________ Σύνδεσμος στὸ YouTube: (https://www.youtube.com/channel/UC1KBHzC9VXhzCFHe-NP9zZA) Σύνδεσμος στὸ Face Book: (https://el-gr.facebook.com/ellinoistorein/) Σύνδεσμος στὴν Google: (https://plus.google.com/u/0/101925292769762103119)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΙΟΥΛΙΟΥ

,14-12-2014

,

2 Ιουλίου

,

963.—Ο Νικηφόρος Β΄ Φωκάς ανακηρύσσεται από τον στρατό, τον λαό και την εκκλησία, Αυτοκράτωρ τής Ρωμανίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 02 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΙΟΥΛΙΟΥ

,

,

1 Ιουλίου

371 π. Χ.—Μάχη στα Λεύκτρα με νίκη των Θηβαίων τού Επαμεινώνδα επί των Σπαρτιατών. Αρχή Θηβαϊκής ηγεμονίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 01 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

,

,

30 Ιουνίου

.

454 π.Χ.—Τελειώνει ο εξαετής πόλεμος Αθηναίων και Περσών στην Αίγυπτο. Σκοτώθηκαν 20.000 Αθηναίοι και περιήλθε στους Πέρσες η Αίγυπτος και η Κύπρος. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

,

,

29 Ιουνίου

,

626.—Η εμπροσθοφυλακή των Αβάρων έφτασε στα περίχωρα τής Κωνσταντινουπόλεως και στρατοπέδευσε στην Μελαντιάδα, την θάλασσα τού Μαρμαρά. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

,

,

28 Ιουνίου

,

548.—Απεβίωσε η Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα τού Βυζαντίου και σύζυγος τού Ιουστινιανού. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

.

,

27 Ιουνίου

,

363.—Ο Ιοβιανός μία ημέρα μετά τον θάνατο τού Ιουλιανού, ανακηρύσσεται Αυτοκράτορας τού Ρωμαϊκού κράτους. Θα παραμείνει στον θρόνο μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου τού 364Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

,

,

26 Ιουνίου

.

404.—Χειροτονήθηκε στον Ναό των Αγίων Αποστόλων νέος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Αρσάκιος. Παρέμεινε στον θρόνο γιά σύντομο χρονικό διάστημα λόγω τού ότι απεβίωσε το έτος 405. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

,

,

25 Ιουνίου

,

362.—Σύμφωνα με κάποιες πηγές, σαν σήμερα απεβίωσε ο Αυτοκράτορας Ιουλιανός σε ηλικία 31 ετών. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 25 ΙΟΥΝΙΟΥ