Όλα τα άρθρα του/της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Περί προσωπικῶν δεδομένων. Ὁ νέος νόμος τῶν προσωπικῶν δεδομένων ποὺ ἱσχύει ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 2018, ἔχει νὰ κάνῃ πιθανόν μὲ ὁρισμένες ἀναφορές τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἡμερολογίου σὲ πρόσωπα ποὺ συνδέονται μὲ γεγονότα. Κατὰ τὰ ἄλλα, δὲν εἴμαστε ἠλεκτρονικό κατάστημα, οὔτε διαφημίζουμε προϊόντα, ἄρα δὲν ἔχουμε στὴν κατοχή μας καὶ δὲν ἐπεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κανενός, ὅπως ἠλεκτρονικές κάρτες πληρωμῶν, ὀνοματεπώνυμα, κλπ. Συνεπῶς καὶ τὸ μήνυμα ποὺ θὰ ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸν Ἰούλιο περὶ «μὴ ἀσφαλοῦς συνδέσεως» δὲν μᾶς ἀφορᾶ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ προαναφέραμε. Ἡ ἐργασία τῆς σελίδος «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο/Ἑλληνοϊστορεῖν», εἶναι ἀποτέλεσμα προσωπικοῦ χρόνου (ὁ ὁποῖος δὲν περισσεύει) καὶ ἀστείρευτης ἀγάπης γιὰ τὸ διάβασμα καὶ τὴν ἔρευνα μὲ ἀντικείμενο τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Ἡ σελίδα δὲν ἐπιδοτεῖται ἀπὸ ἰδιωτικοὺς ὀργανισμούς, κυβερνητικοὺς φορεῖς, κομματικοὺς σχηματισμούς, φυσικὰ πρόσωπα καὶ ἑταιρεῖες. Τροφοδοτεῖται μόνο ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ αὐτήν, ἐμπλουτίζοντας τὶς δημοσιεύσεις της. Καλοπροαίρετα σχόλια καὶ ἐπισημάνσεις εἶναι πάντοτε δεκτά, κατὰ προτίμηση στὴν ἑλληνικὴ (ἐξαιρουμένων περιπτώσεων ὅπου ἡ τεχνολογία δὲν τὸ ἐπιτρέπει). ________________________________________________________ Σύνδεσμος στὸ YouTube: (https://www.youtube.com/channel/UC1KBHzC9VXhzCFHe-NP9zZA) Σύνδεσμος στὸ Face Book: (https://el-gr.facebook.com/ellinoistorein/) Σύνδεσμος στὴν Google: (https://plus.google.com/u/0/101925292769762103119)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

.

,

16 Σεπτεμβρίου

,

1462.—Ο Γενουάτης Νικόλαος Γατελούζος (Gattilusi) παραδίδει υπό όρους το κάστρο τής Μυτιλήνης στον σουλτάνο Μεχμέτ Β΄. Οι τούρκοι παρασπονδώντας, ξέσπασαν σε άγριες λεηλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

15 Σεπτεμβρίου

,

533.—Την επομένη τής μάχης στο Δέκιμο, ο ρωμαϊκός στόλος περιέπλευσε το ακρωτήριο Μερκούριο (Έρμαια Άκρα) και αγκυροβόλησε στα ανοικτά τής Καρχηδόνας. Το πρωί τής 15ης Σεπτεμβρίου τού 533, ο Στρατηγός Βελισσάριος εισερχόταν θριαμβευτικά στην πρωτεύουσα τής Β. Αφρικής, επικεφαλής των στρατευμάτων του, έχοντας δίπλα την αγαπημένη του σύζυγο Αντωνίνα και επευφημούμενος από τούς κατοίκους τής πόλεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

14 Σεπτεμβρίου

 

Ἡμέρα Ἐθνικῆς Μνήμης γιὰ τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπό τὸ τουρκικὸ κράτος.

490 π.Χ..—Μία ἡμέρα μετὰ τὴν μεγαλειώδη νίκη τῶν Ἀθηναίων καὶ τῶν Πλαταιῶν συμμάχων τους στὴν μάχη τοῦ Μαραθῶνος, ἔφθασε καὶ τὸ Σῶμα Σπαρτιατῶν, δυνάμεως 2.000 ἀνδρῶν, ποὺ εἶχε ζητηθεῖ γιὰ βοήθεια. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

13 Σεπτεμβρίου

,

336.—Σαν σήμερα έγιναν τα εγκαίνια τού Ναού τής Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος αναγέρθηκε με βασιλικά έξοδα μετά την εύρεση τού Τιμίου Σταυρού. Οι εργασίες οικοδομήσεως είχαν ολοκληρωθεί ήδη από το 335. Την επομένη των εγκαινίων τού Ναού εορτάσθηκε η ύψωσις τού Τιμίου Σταυρού. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

12 Σεπτεμβρίου

.

490 π.Χ.—Μὲ βάση τὴν χρονολόγηση Ἀττικοῦ καὶ Σπαρτιατικοῦ ἡμερολογίου, στὶς 12 Σεπτεμβρίου ἔγινε ἡ μεγάλη μάχη τοῦ Μαραθῶνα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΜΙΚΗ ΒΙΑ ΤΟΥ 1943 ΕΩΣ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΤΟΥ 1944

,

,

Από την ΕΑΜική κόκκινη βία τού 1943, έως τα Τάγματα Ασφαλείας και το Μελιγαλά τού 1944
Κατοχή, αντίσταση και εμφύλια βία στην Μεσσηνία. Όταν η εμφύλια σύγκρουση προηγείται τής ένοπλης αντίστασης

……….Τα γεγονότα τής κατοχής στην Μεσσηνία μπορούν να σκιαγραφηθούν με βάση πέντε βασικούς άξονες, οι οποίοι δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΜΙΚΗ ΒΙΑ ΤΟΥ 1943 ΕΩΣ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΤΟΥ 1944

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

.

11 Σεπτεμβρίου

,

1537.—Ολοκληρώνεται η αναχώρηση τού στόλου των σφαγέων τούρκων από την Κέρκυρα μετά την παύση τής πολιορκίας (βλ.8/9). Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

10 Σεπτεμβρίου

,

490 π.Χ..—Μετὰ τὴν λήξη τοῦ ἀπαγορευτικοῦ χρονικοῦ διαστήματος, καὶ μία ἡμέρα μετὰ τὴν πανσέληνο, ἀναχώρησε ἡ Σπαρτιατικὴ βοήθεια, ἀνταποκρινόμενη στὸ κάλεσμα τῶν Ἀθηναίων. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ