Όλα τα άρθρα του/της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Περί προσωπικῶν δεδομένων. Ὁ νέος νόμος τῶν προσωπικῶν δεδομένων ποὺ ἱσχύει ἀπὸ τὸν Μάϊο τοῦ 2018, ἔχει νὰ κάνῃ πιθανόν μὲ ὁρισμένες ἀναφορές τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἡμερολογίου σὲ πρόσωπα ποὺ συνδέονται μὲ γεγονότα. Κατὰ τὰ ἄλλα, δὲν εἴμαστε ἠλεκτρονικό κατάστημα, οὔτε διαφημίζουμε προϊόντα, ἄρα δὲν ἔχουμε στὴν κατοχή μας καὶ δὲν ἐπεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα κανενός, ὅπως ἠλεκτρονικές κάρτες πληρωμῶν, ὀνοματεπώνυμα, κλπ. Συνεπῶς καὶ τὸ μήνυμα ποὺ θὰ ἐμφανίζεται ἀπὸ τὸν Ἰούλιο περὶ «μὴ ἀσφαλοῦς συνδέσεως» δὲν μᾶς ἀφορᾶ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ προαναφέραμε. Ἡ ἐργασία τῆς σελίδος «Ἑλληνικὸ Ἡμερολόγιο/Ἑλληνοϊστορεῖν», εἶναι ἀποτέλεσμα προσωπικοῦ χρόνου (ὁ ὁποῖος δὲν περισσεύει) καὶ ἀστείρευτης ἀγάπης γιὰ τὸ διάβασμα καὶ τὴν ἔρευνα μὲ ἀντικείμενο τὴν Ἑλληνικὴ Ἱστορία. Ἡ σελίδα δὲν ἐπιδοτεῖται ἀπὸ ἰδιωτικοὺς ὀργανισμούς, κυβερνητικοὺς φορεῖς, κομματικοὺς σχηματισμούς, φυσικὰ πρόσωπα καὶ ἑταιρεῖες. Τροφοδοτεῖται μόνο ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἀφοσίωση ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ αὐτήν, ἐμπλουτίζοντας τὶς δημοσιεύσεις της. Καλοπροαίρετα σχόλια καὶ ἐπισημάνσεις εἶναι πάντοτε δεκτά, κατὰ προτίμηση στὴν ἑλληνικὴ (ἐξαιρουμένων περιπτώσεων ὅπου ἡ τεχνολογία δὲν τὸ ἐπιτρέπει). ________________________________________________________ Σύνδεσμος στὸ YouTube: (https://www.youtube.com/channel/UC1KBHzC9VXhzCFHe-NP9zZA) Σύνδεσμος στὸ Face Book: (https://el-gr.facebook.com/ellinoistorein/) Σύνδεσμος στὴν Google: (https://plus.google.com/u/0/101925292769762103119)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

.

,

18 Ιανουαρίου

,

350.—Δολοφονήθηκε σαν σήμερα κοντά στα Πυρηναία ο νεώτερος γυιός τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

17 Ιανουαρίου

.

121 π.Χ. .—Η έκλειψη τού Δία από την Σελήνη. Ήταν 17 Ιανουαρίου 121 π.Χ. όταν συνέβη το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο.  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

.

.

16 Ιανουαρίου

 

550.—Οι Γότθοι εισέβαλαν σαν σήμερα στην Ρώμη κατασφάζοντας το μεγαλύτερο μέρος τής φρουράς της. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,,

,

15 Ιανουαρίου

,

1260.—(Κατά προσέγγιση μέσα με τέλη Ιανουαρίου). Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος πετυχαίνοντας τον αρχικό του σκοπό, στέφεται μόνος αυτός με την σύζυγό του Θεοδώρα το βασιλικό διάδημα τής Αυτοκρατορίας τής Νίκαιας, ενώ ο ανήλικος διάδοχος Ιωάννης Λάσκαρις, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

.

14 Ιανουαρίου

,

532.—Μαίνονται οι συρράξεις στην Κωνσταντινούπολη λόγω τής Στάσεως τού Νίκα, παίρνοντας την μορφή επαναστάσεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

13 Ιανουαρίου

,

1493.—(ν.ημ.) Ὁ Χριστόφορος Κολόμβος πραγματοποιεῖ στὴν χερσόνησο Σαμανά τὴν τελευταία στάση τῆς ἐξερευνητικῆς του ἀποστολῆς, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

,

,

12 Ιανουαρίου

,

812.—(11ἤ12/1) Απεβίωσε ο Αυτοκράτορας Σταυράκιος από επιπλοκές τραύματός του.  Μετά την μάχη με τους βούργαρους τού Κρούμου στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

.

.

11 Ιανουαρίου

,

346 ἤ 347.—Ημερομηνία γεννήσεως τού Ιβηρικής καταγωγής Αυτοκράτορα, Φλάβιου Θεοδόσιου Αύγουστου (Flavius Theodosius Augstus), ἤ Μεγάλου Θεοδόσιου Α΄.   Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ