Αρχείο κατηγορίας Β.ΗΠΕΙΡΟΣ-ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΟΡΥΤΣΑ

.

Κορυτσά Άγιοι Σαράντα Βορείου Ηπείρου

Συλλαλητήριον εν Κορυτσά προ της Διεθνούς Επιτροπής

,

«Όταν η διεθνής Επιτροπή χαράξεως των συνόρων έφθασε στην Κορυτσά, με σκοπό να σχηματίσει προσωπική αντίληψη τής καταστάσεως, τήν επεσκέφθη ο Μητροπολίτης Γερμανός για να αναπτύξει τα δίκαια αιτήματα των Βορειοηπειρωτών και την επιθυμία τους να ενωθούν με την Ελλάδα. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΚΟΡΥΤΣΑ