Αρχείο κατηγορίας ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ

.

κρητική επανάσταση.

Ἐπαναστάσεις  ἀπὸ τὸν 13ο ἔως τὸν 16ο αἰῶνα
Μεταξὺ αὐτῶν ἀναφέρονται τῶν ἀδελφῶν Χορτάτζηδων καὶ τοῦ Ἀλεξίου Καλλέργη

.

……….Οἱ Κρητικοί δὲν ἀποδέχθηκαν παθητικά τὴν στέρηση τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς τους ἐλευθερίας ἀπὸ τοὺς ἀλλοφύλους κατακτητές. Ὁ ἀνυπότακτος κρητικὸς λαός πάλεψε μὲ σθένος κατὰ τῶν κατακτητῶν, ὑφιστάμενος τρομερές κακώσεις καὶ κακουχίες. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΕΝΕΤΩΝ